B

arnebarnet til flypioneren Thor Solberg eier både Solberg-Hunterdon Airport i New Jersey og Jarlsberg flyplass ved Tønsberg. Han er imponert over infrastrukturen på Kjeller og mener at dagens lengde på rullebanen har stor betydning for flysikkerheten.

«Det er ingen god grunn til å stenge Kjeller som flyplass. Den er viktig, historisk verdifull og ser ut til å være veldig populær».

«Det er ingen god grunn til å stenge Kjeller som flyplass. Den er viktig, historisk verdifull og ser ut til å være veldig populær», sier Thor Solberg III, tredje generasjon av Solberg-familien. Han besøkte Kjeller for første gang midt på sommeren 2019 og er imponert over infrastrukturen på flyplassen.

Thor Solberg III på besøk ved Forsvarets Flysamling på Gardermoen. I 1939 etablerte Solberg Solberg-Hunterdon lufthavn i New Jersey. Fasilitetene ble brukt til trening under andre verdenskrig av mer enn 5000 flyere som ble utdannet og trent i US Air Force. Etter farens død i 2017, tok Thor Solberg III over ansvaret for familiens to flyplasser i USA og Norge. Foto: Flynytt/AIR24

Han er barnebarnet til Thor Solberg, en av de store i norsk luftfartshistorie. Flypioneren utførte den første vellykkede flyturen fra USA til Norge sommeren 1935. Amerikanske myndigheter mente at flyet var så dårlig at han bare fikk lov til å fly etappevis. Han valgte en rute via Labrador, Grønland og Island til Bergen.

Thor Solbergs Loening Air Yacht «Leiv Eirikson» står i dag utstilt på Teknisk Museum i Oslo. Foto: Privat

Etter 30 dramatiske dager kunne han lande i Bergen til jublende folkemasser med Loening Air Yacht 2C2 kalt «Leiv Eirikson», et enmotors amfibiefly med Libertymotor som er bevart og står utstilt hos Teknisk Museum i Oslo. Flyet ble konstruert av Grover Loening, en tysk-amerikansk flykonstruktør som var ansatt hos Orville Wright i 1913 og startet egen flyfabrikk i 1917.

Solberg Airport under 2. verdenskrig. Flyplassen i New Jeresey ble anlagt i 1941. Foto: Privat

I 1941 etablerte han flyskole på Solberg Airport som utgjør 725 dekar i New Jersey.

Fasilitetene ble brukt til utdanning og trening under andre verdenskrig av mer enn 5000 flygere i US Air Force. Flyplasseen har rullebane 22/4 med asfalt på 1138x15 meter, og en landingsstripe med gress på 224x61 meter.

Thor Solberg er et av de store navnene i norsk luftfartshistorie. Foto: FLO Kjeller/Forsvaret
Solberg-familien vant nylig en langvarig kamp for å bevare eierskapet til flyplassen og det store landfeltet i New Jersey. Nå har de endelig tid til framtidige planer.

Familiens første mål er å utvide rullebanen til rundt 1500 meter, til omtrent samme lengde som på Kjeller flyplass.

Flypionerene Bernt Balchen (til venstre) og Thor Solberg under et besøk på Kjeller flyplass. Foto: FLO Kjeller/Forsvaret

Solberg-Hunterdon har i flere tiår vært drevet av Thor Solbergs arvinger: Thor Solberg Jr., inntil han gikk bort i 2017, sammen med søstrene Lorraine Solberg og Suzy Solberg Nagle. Flyplassen har cirka 21 500 flybevegelser årlig med rundt 100 fly og helikoptre stasjonert på stedet.

NLFs gullnål ble i august 2012 utdelt til fallskjermhopper Tone Bergan. Tidligere grunneier på Jarlsberg Thor Solberg jr (til venstre) var til stede i klubblokalene til Tønsberg Fallskjermklubb sammen med daværende president i NLF, Arild Solbakken. Foto: Flynytt/AIR24

«Det er ingen god grunn til å avvikle og stenge Kjeller som flyplass, eller forkorte rullebanen. 1500 meter eller mer er anerkjent som en «golden» rullebane. Det er perfekt for flyskoleaktiviteter og mindre jetmaskiner. De fleste flyplassbrukere setter pris på lengre rullebaner. Det er dessuten et viktig sikkerhetsaspekt», forklarer Thor Solberg III.

Jarlsberg flyplass har en 800 meters rullebane i baneretningen 18-36 og opereres av Jarlsberg Fritidssenter, som er en sammenslutning av klubbene på stedet. Thor Solberg startet flyskole på flyplassen i 1957 og overtok etter noen år som eier. I dag videreføres eierskapet av Thor Solberg Aviation på vegne av familien i USA. Bildet er tatt før Tønsberg Fallskjermklubb satte opp sin nye hangar til Twin Otter LN-JMP i fallskjermområdet og Equator AS etablerte seg i «Solberg-bygget», Hangar 6. Foto: Flynytt/AIR24

Den rette infrastrukturen

Thor Solberg III mener Kjeller flyplass har den rette infrastrukturen i nærheten av Lillestrøm og Oslo for å tiltrekke seg en framtidig og en forventet økende flytrafikk med kulturturisme og forretningsflygninger både fra inn- og utland.

Det ble storstilt feiring av Kjellerdagen i 2010, 2011 og 2012 og oppstilling av fly og piloter på rullebanen i forbindelse med 100-årsjubileum for Kjeller Flyplass og norsk flygning. Foto: Flynytt/AIR24
Solberg-Hunterdon lufthavn er kjent over hele USA for sine populære ballongfestivaler. QuickChek New Jersey Festival of Ballooning er «en årlig 3-dagers begivenhet med opptil 100 luftballonger, konserter, håndverkere, leverandører og non-stop familieunderholdning».

Festivalen har vært arrangert på flyplassen hvert år siden 1983. I 2012-festivalen deltok om lag 125 spesialutformede varmluftsballonger og sportsballonger.

Thor Solberg III er imponert over infrastrukturen på Kjeller flyplass. Her i en av de mange hangarene under sitt besøk i 2019. Foto: Flynytt/AIR24
Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftsport

Flere artikler om 

Luftsport

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.