Artikler om 

Innovasjon

Luftfart

Svarer «absolutt ingenting» om et nytt test- og innovasjonssenter

Samferdselsdepartementet har invitert til høring for å framskynde innfasingen av null- og lavutslippsluftfart i Norge. Høringen fikk god oppmerksomhet under ZERAC23-konferansen. Frist for innspill er 29. september.
Kommentar

Avinor kan overta Kjeller som lokalflyplass i Oslo-omrĂĄdet

For Avinor vil en trinnvis overføring av eierskapet av Kjeller flyplass fra Forsvarsdepartementet (FD) til Samferdselsdepartementet (SD) kunne åpne for optimale løsninger for null- og lavutslipps luftfart i Norge, i tett samspill med et av landets største sentre for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.
Luftfart

Flyplassen er joker i valgkampen for partiene i Lillestrøm

I Lillestrøm kommune er det nå et klart flertall med 30 mot 25 for Kjeller som operativ flyplass også i framtiden. AIR24 tar pulsen på politikerne i Lillestrøm.
Luftfart

Viser fram NOEMI, helelektrisk amfibiefly for 9 passasjerer

Elfly-gruppen lanserer NOEMI, et helelektrisk amfibiefly med plass til 9 passasjerer.
Luftfart

Hybrid ERA i ny versjon aktuell for norske kortbaneflyplasser

Ny versjon av ERA lanseres med T-hale, ĂĄtte elektriske motorer og fly-by-wire.
Luftfart

«Viktig med god lokalflyplass i nærheten av Oslo»

Intervju med Erlend Larsen (H), saksordfører i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget i behandling av forslaget til ny luftfartsstrategi fra regjeringen.
Luftfart

Kjeller er et flyuniversitet og nasjonalt kraftsenter

Kjeller flyplass er landets flyuniversitet og kraftsenter som står i fare for å nedlagt. Lokalpolitikere i Ap, H og V vil heller bygge et titalls boligblokker i området, men kan bli nedstemt i kommunestyretmøtet 29. mars.
Luftfart

Helelektriske Alice klar i 2027 for regional grønn luftfart

Foredraget om commuteren Alice og den nye flyprodusenten Eviation var et av flere høydepunkter under den første ZERA-konferansen i Oslo 18. oktober, «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilizing the full ecosystem».

Vi er pĂĄ Instagram

SE ProfileN