PERSONVERN

Kort om personvern

Personopplysningsloven omfatter noen personvernprinsipper som alle medier og andre selskaper mÄ fÞlge, opplyser Datatilsynet. «Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet gÄr ut pÄ at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjÞr at loven fÞlges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet mÄ gjÞre mange viktige vurderinger pÄ egen hÄnd - fÞr de samler inn og bruker personopplysninger».

«Virksomheten har ogsÄ ansvar for Ä dokumentere at de fÞlger loven. Brudd pÄ reglene kan fÞre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pÄlegg».

Frister

«NÄr virksomheten mottar en anmodning om utÞvelse av en rettighet, for eksempel at noen ber om innsyn i egne personopplysninger, skal virksomheten uten ugrunnet opphold og senest innen én mÄned

  • vurdere spĂžrsmĂ„let
  • utfĂžre den forespurte handlingen
  • gi personen et svar

Unntaksvis, hvis bedriften for eksempel fÄr mange kompliserte henvendelser samtidig, kan det hende at den ikke kan hÄndtere alle innen én mÄned. I sÄ fall mÄ bedriften fÞr fristens utlÞp opplyse om og begrunne forsinkelsen. Samtidig utvides fristen».

EU data protection rules

Se mer informasjon fra EU pÄ engelsk:

«As of May 2018, with the entry into application of the General Data Protection Regulation, there is one set of data protection rules for all companies operating in the EU, wherever they are based.

Stronger rules on data protection mean

  • people have more control over their personal data
  • businesses benefit from a level playing field

In June 2020, the European Commission published an evaluation report on the General Data Protection Regulation (GDPR)».

Bruk dine rettigheter

«Det skal vÊre gratis Ä bruke rettighetene deres. Det betyr at virksomheten skal sÞrge for at den enkelte ikke mÄ betale direkte eller indirekte for Ä fÄ sine rettigheter. Unntak gjelder hvis forespÞrselen er Äpenlyst ubegrunnet eller overdrevet (for eksempel hvis forespÞrselen gjentas hele tiden). Da kan bedriften kreve et rimelig administrasjonsgebyr», ifÞlge Datatilsynet.

«Alternativt kan selskapet avslÄ forespÞrselen. Dette er et ganske snevert unntak, og selskapet har bevisbyrden for at unntaket gjelder. Hovedregelen er at den enkelte kan bruke sine rettigheter gratis og uten Ä mÄtte forklare seg».

Kilde: Datatilsynet