PERSONVERN

Kort om personvern

Personopplysningsloven omfatter noen personvernprinsipper som alle medier og andre selskaper må følge, opplyser Datatilsynet. «Ett av prinsippene er ansvarlighet. Dette prinsippet går ut på at virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysninger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. Dette betyr at hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd - før de samler inn og bruker personopplysninger».

«Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd på reglene kan føre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser, forbud og pålegg».

Frister

«Når virksomheten mottar en anmodning om utøvelse av en rettighet, for eksempel at noen ber om innsyn i egne personopplysninger, skal virksomheten uten ugrunnet opphold og senest innen én måned

  • vurdere spørsmĂĄlet
  • utføre den forespurte handlingen
  • gi personen et svar

Unntaksvis, hvis bedriften for eksempel får mange kompliserte henvendelser samtidig, kan det hende at den ikke kan håndtere alle innen én måned. I så fall må bedriften før fristens utløp opplyse om og begrunne forsinkelsen. Samtidig utvides fristen».

EU data protection rules

Se mer informasjon fra EU pĂĄ engelsk:

«As of May 2018, with the entry into application of the General Data Protection Regulation, there is one set of data protection rules for all companies operating in the EU, wherever they are based.

Stronger rules on data protection mean

  • people have more control over their personal data
  • businesses benefit from a level playing field

In June 2020, the European Commission published an evaluation report on the General Data Protection Regulation (GDPR)».

Bruk dine rettigheter

«Det skal være gratis å bruke rettighetene deres. Det betyr at virksomheten skal sørge for at den enkelte ikke må betale direkte eller indirekte for å få sine rettigheter. Unntak gjelder hvis forespørselen er åpenlyst ubegrunnet eller overdrevet (for eksempel hvis forespørselen gjentas hele tiden). Da kan bedriften kreve et rimelig administrasjonsgebyr», ifølge Datatilsynet.

«Alternativt kan selskapet avslå forespørselen. Dette er et ganske snevert unntak, og selskapet har bevisbyrden for at unntaket gjelder. Hovedregelen er at den enkelte kan bruke sine rettigheter gratis og uten å måtte forklare seg».

Kilde: Datatilsynet