P

etter Stordalen har fått øynene opp for urban luftfart med helelektriske og hybride passasjerdroner. Nå vil hotellkjeden Strawberry og Ketil Solvik-Olsen i shippingselskapet Seabrokers Fundamentering investere stort i lokale flyreiser mellom hotellet du bor på og nærmeste flyplass.

De to selskapene har inngått samarbeid med Widerøe ZERO som under Paris Air Show i sommer undertegnet en intensjonsavtale med Embraers Eve Air Mobility om kjøp av inntil 50 helelektriske dronetaxier av typen EVE, eVTOL luftfartøyer med vertikal avgang og landing.

EVE har kapasitet til fire til seks passasjerer og trenger ingen rullebane for å ta av eller lande.

– Det er «ikke umulig at Norge kan bli et av de aller første markedene hvor det blir en storskala implementering av framtidens fly», sier Andreas Ask til TU.

EVE fra Eve Air Mobility (opprinnelig Embraer) har vinger med propeller for framdrift og rotorer for vertikal avgang og landing. eVTOL-en utvikles i samarbeid med Rolls-Royce og Widerøe ZERO i Bodø. Illustrasjon: EVE

Widerøe ZERO, som er initiativtakeren bak satsingen, har planer om å fly dronetaxier innen 2027.

Airbus som i flere år har utviklet eVTOL-prototypene CityAirbus (bildet) og Vahana, har inngått samarbeidsavtale med Norsk Luftambulanse i utviklingen av nye eVTOL-løsninger. Foto: Airbus

Selskapet i Bodø samarbeider med Rolls-Royce og Eve Air Mobility (opprinnelig Embraer) i Brasil som har mål om å akselerere økosystemet innen Urban Air Mobility (UAM). I fellesskap utvikler de EVE, en dronetaxi som har mye til felles med CityAIRBUS fra Airbus med vinger og propell(er) for horisontal framdrift og rotorer for vertikal avgang og landing.

Airbus Helicopters' demonstrator FlightLab i Marignane i Sør-Frankrike tester et elektrisk styringssystem, et HMI (human machine interface) som inngår i cockpiten til CityAirbus NextGen, eVTOL-prototypen til Airbus Helicopters. Løsningen som er det første i sitt slag innen helikopterindustrien, erstatter vanlig ‘stick and rudder’ og er i stand til å kontrollere alle flyakser. Ved å bruke den nye kontrollen, «kan piloten utføre alle manøvrer: start og landing, klatring, nedstigning, akselerasjon, retardasjon, sving og innflyging». Milepælen representerer et stort skritt framover i utviklingen av en ny generasjon elektrisk drevne urbane luftmobilitetsfly, ifølge pressenmelding fra Airbus 10. oktober. Foto: Airbus
Widerøe ZERO tildeles 9,7 millioner

Widerøe ZERO i Bodø ble etablert i februar 2022 og har i år fått tildelt 9,7 millioner kroner fra Forskningsrådet i utviklingen av et av i alt fem Pilot-T-prosjekter som skal ferdigstilles seinest 31. august 2026.

Slik kan en av framtidens vertiports bli realisert, ifølge skisser fra Ferrovial. Illustrasjon: Ferrovial

– Denne typen prosjekt i næringslivet er helt nødvendig for at vi skal lykkes med det grønne skiftet og for at vi skal nå klimamålene, sier adm. direktør i Forskingsrådet, Mari Sundli Tveit.

Beta Technologies flyr helelektriske Alia 250 gjennom Washington DC SFRA og FRZ. «Noe av det mest spennende luftrommet i landet ved siden av National Mall og forbi Capitol og Washington Monument til Andrews Air Force Base. Stor takk til kontrollerene hos KADW for å gi oss denne utrolige tilgangen, opplyser testpilotene ombord i Alia.

Drømmen om å fly passasjerer direkte mellom hoteller og flyplasser er ikke ny. Det var Ivo Boscarol i Pipistrel som under Avinors konferanse «Utslippsfri luftfart i 2040?» i mars 2018 lanserte konseptet om «window-to-window air transport», et prosjekt innen autonome elfly som Pipistrel igangsatte allerede i 2014.

Ivo Boscarol i Pipistrel (til høyre) lanserte konseptet om «window-to-window air transport» i mars 2018, her sammen med testpilot Eskil Amdal på Ajdovščina Airport LJAJ i Slovenia. Foto: Flynytt/AIR24
Hybride fly som tar av vertikalt
– Dette er unike fly som kan ta av som et helikopter, men fly som et fly. Derfor er de ikke avhengige av en rullebane for å kunne lande, forklarer Andreas Aks i Widerøe ZERO til TV2. Han vil sammen med Seabrokers Fundamentering anlegge vertiports på takene til hotellkjeden Strawberry for å fly hotellgjester direkte fra og til nærmeste flyplass.
Adm. direktør Andreas Aks fra Widerøe ZERO deltok med foredrag og paneldebatt under ZERAC23-konferansen på Sentralen i Oslo 20. september i år. Han samlet i august representanter under Arendalsuka fra Avinor, Strawberry, Berg-Hansen, Rolls-Royce, Luftfartstilsynet, Embraers EVE og Lofoten de grønne øyene. Foto: AIR24

Pilot-T-prosjektet til Widerøe ZERO «The new air mobility mix and future CONOPS - customer journey, technology and organisational design for the future airline» omfatter nye  og innovative løsninger innen luftmobilitet. Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Sammenlignes med helikoptre

Urbane luftfartøyer som eVTOL kan ha vinger, propeller og rotorer, og fungerer stort sett som helikoptre i vertikal avgang og landing. En av de store utfordringene er sertifiseringen hos EASA og nasjonale luftfartstilsyn før det er aktuelt å invitere passasjerer ombord i de elektriske helikoptertypene.

EVE klar for avgang fra Chicago, slik EVE Air Mobility ser for seg framtidens dronetaxi. Illustrasjon: EVE

Ifølge Embraer utvikles eVTOL-utgaven EVE i et design med optimal sikkerhet, høy pålitelighet, redundante systemer, lave støyverdier, enkel design, avansert teknologi, helelektrisk drift, tilgjengelighet for alle (unge, eldre, spesielle behov), lave driftskostnader, mulighet til autonom flygning (uten pilot) og nullutslipp, samt høy grad av passasjerkomfort og brukeropplevelse.

Professor hos NHH i Bergen, Frode Steen, er imidlertid kritisk til lønnsomheten i prosjektet og stiller ifølge TV2 et stort spørsmålstegn rundt driften av eVTOL.

– Dette vil uten tvil bli dyrt og et tilbud for veldig få. Det vil ta lang tid før prisnivået til å være et slags taxitilbud for hvermannsen, sier han til TV2 og tror dessuten at tidsaspektet kan bli en en utfordring.
Professor Hervé Morvan i Rolls-Royce under ZERAC23-konferansen i høst. Selskapet samarbeider med Embraers EVE Air Mobility og Widerøe ZERO. Foto: AIR24
Et nytt mobilitetstilbud i Norge

Widerøe Zero avviser overfor TV2 at driftskostnadene vil bli en utfordring.

– Med en vesentlig lavere driftskostnad enn helikopter, ser vi for oss at store norske bedrifter langs kysten vil ha ønske om å fly billigere og mer miljøvennlig enn det de gjør i dag, sier Andreas Aks til TV2.

Widerøe ZERO ser heller ikke for seg at nye eVTOL-fartøyene vil erstatte dagens regionale ruteflytilbud.

– Vi ser derfor for oss at dette kan skape en ny mobilitet i langstrakte og kronglete Norge, der reisende kan komme enda tettere på der de skal, sier Andreas Aks til TV2.

Espen Høiby i AAP Aviation, tidligere OSM Aviation, har også tro på dronetaxi-markedet og satser på Lilium Jet for å frakte passasjerer mellom byer som eksempelvis Kristiansand og Oslo. Foto: Lilium

Formålet med Pilot-T-prosjektene i regi av Forskningsrådet «er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier, tjenester og forretningsmodeller med potensial til å påvirke framtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt».

Urban Sharing er et annet selskap som har fått 9,6 millioner kroner i tilskudd fra Forskningsrådet for å utvikle «Protitable city-friendly micromobilitet». Prosjektvarigheten er 12–36 måneder.

Widerøe ZERO ser for seg at nye eVTOL luftfartøyer vil bli et nytt kortreist tilbud som kommer i tillegg til dagens regionale rutetilbud. Illustrasjon: EVE
Trio som satser på grønn luftfart

Trioen med Widerøe ZERO, Strawberry og shippingselskapet Seabrokers ser store muligheter i innfasingen av grønn luftfart.

– Vi vil at folk skal reise og oppleve mer – også utenfor hotellene. Da hjelper det på at man kan gjøre det på en miljøvennlig og unik måte, sier sjef for strategisk utvikling i Strawberrgy, Christian Lundén til TV2.
Daglig leder i shippingselskapet Seabrokers Fundamentering, tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, vil sammen med Widerøe ZERO og hotellkjeden Strawberry satse stort på elektriske dronetaxier. Her på Kjeller flyplass etter en demotur i Cirrus SR22 i 2014 for å oppleve Oslo-området fra lufta. Foto: Flynytt/AIR24

Daglig leder i selskapet Seabrokers Group, Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister i FrP fra 2013 til 2018, etterlyser en elbilsatsing også for luftfartsnorge. Selskapet vil etablere nødvendig infrastruktur i form av landingsplasser, såkalte vertiports, og lademuligheter.

– Dette er en kjempespennende utvikling, sier Ketil Solvik-Olsen til TV2. Han etterlyser at norske myndigheter kommer på banen med en tilsvarende satsing på null- og lavustlipp luftfart.
Det første fabrikkanlegget for eVTOL i Brasil ble lansert av Embraer og EVE Air Mobility i sommer. Anlegget planlegges på Taubate i staten São Paulo. Illustrasjon: EVE
Oppdatert 
25.2.2024 22:47
 Artikler om 
Mobilitet

Flere artikler om 

Mobilitet

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.