K

jeller har et stort potensial som turistattraksjon og samlingspunkt, uttaler tidligere direktør for Teknisk Museum, Hans Weinberger. Han er rådgiver for Vitenskapelig Råd ved Deutsche Museum i München, verdens største tekniske museum som årlig har over 1,5 millioner besøkende.

Ungdomsrådet i Lillestrøm sier i en uttalelse 13. august 2020 at det mangler en helhetlig utredelse av verdien av å beholde rullebanen framfor å bygge en ny bydel i det samme området.

Under punktene i uttalelsen foreslår ungdomsrådet at Lillestrøm kommune arbeider med et langsiktig mål om å få Kjeller flyplass på UNESCOs verdensarvliste.

Samling foran en av kulturperlene på Kjeller, DH82A Tiger Moth 189 LN-KFT tilhørende Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF). Fra venstre stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Ann-Kristin Fiskerud i Lillestrøm Sp og leder av Forum for kulturminnevern i Lillestrøm kommune, og Hans Weinberger, tidligere direktør i Norsk Teknisk Museum i Oslo. Foto: AIR24

«Stortinget har ikke vedtatt nedleggelse av Kjeller flyplass, men nedleggelse av den militære Kjeller flybase», poengterer Ungdomsrådet som mener at Kjeller flyplass kan være ideell for bruk av elektriske fly i framtiden.

Cessna Birddog LN-WNO og Piper Cub LN-ACL i formasjon over Sørumsand og Glomma på vei tilbake til Kjeller. Foto: AIR24

Ungdomsrådet i Lillestrøm krever konsekvensutredning

Ungdomsrådet hevder at nullvekstmålet er urealistisk dersom det legges opp til at det bygges boliger for ca 15 000 innbyggere på flyplassen og rådet mener at antall planlagte boliger bør reduseres.

Knut Steen foran Cirrus SR22 etter landing på Kjeller flyplass. Foto: AIR24
«Nye forslag og rammebetingelser som påvirker luftfarten må konsekvensutredes slik utredningsinstruksen forutsetter», heter det i kapittel 1 på side 10 i NOU 2019:22 ‘Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring’ som ble overlevert til Samferdselsdepartementet 3. desember 2019.

NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring» ble presentert i desember 2019 og etterlyste en nasjonal strategiplan for norsk luftfart.

Regjeringen ber om innspill til nasjonal luftfartsstrategi

Regjeringen Solberg gjorde det kjent 12. mai 2021 at Samferdselsdepartementet (SD) har «igangsatt arbeidet med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi.

Tidligere testpilot for F-16 og F-35 på Kjeller, Eskil Amdal, her ombord i Boeing Stearman. Foto: AIR24

Det tas sikte på at meldingen skal fremlegges for Stortinget våren 2022. Som grunnlag for dette arbeidet ønsker vi å kartlegge utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet». SD inviterer til innspill om luftfartsstrategien og har satt høringsfrist til 1. september 2021, et par uker før stortingsvalget i høst.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Mobilitet

Flere artikler om 

Mobilitet

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.