N

orthrop Grumman avduket B-21 Raider 2. desember i Palmdale i California. B-21 Raider er utviklet for å trenge gjennom fiendens luftrom med presisjonsangrep over hele verden, med stor grad av fleksibilitet, slagkraft og overlevelsesevne, ifølge det amerikanske industrikonsernet som har 90 000 ansatte.

Flyet vil komplettere og etterhvert erstatte andre bombefly av typene Boeing Stratofortress, Rockwell B-1 Lancer og Northrop Grumman B-2 Spirit.

B-21 Raider er verdens første 6. generasjons fly. 2. desember var det avduking og roll-out på produksjonsanlegget til Northrop Grumman ved Palmdale i California. Foto: Northrop Grumman

Hvis du er interessert i spesifikasjoner om hastigheter, systemer, stealth, struktur, type motorer, våpen og sensorer ombord, så er det gradert. En rapport fra 2015 letter likevel noe på sløret, og røper en avansert plattform med løsninger for innsamling av data (bruk av intelligens), kommando for strid, nettverksbasert ildgivning og kapasitet for avskjæringer (interceptor).

Bombeflyet er utstyrt med en rekke forsvarssystemer. Hastigheten er trolig transsonisk (nærmere subsonisk enn supersonisk) med operasjoner opptil 15 000 meters (49 213 fot) høyde. Det antas at flyet har to turbofan motorer fra Pratt & Whitney, hver med en thrust på over 15 000 lb, som kan gi en maks hastighet på 1 000 kph (621 mph/540 kts) og en rekkevidde på rundt 11 000 km (20 372 NM).

Roll-out for B-21 Raider 2. desember 2022. Foto: Northrop Grumman

I størrelse er B-21 trolig en noe mindre versjon av B-2. Flyet antas å være 20 meter langt og 5 meter høyt med et vingespenn på 50 meter. Lasteevne vil trolig være 100 tonn, med en nettovekt på 70 tonn og maksvekt på 170 tonn. Internt våpenrom har trolig en kapasitet for 50 000 lb (pund) konvensjonelle bomber og presisjonsbomber, inkludert kjernefysiske utstyrte bomber/missiler.

«Amerikansk avskrekking er i hjertet av vår nasjonale forsvarsstrategi», uttalte forsvarsminister Lloyd J. Austin III. Foto: Northrop Grumman

«B-21 Raider er et bevis på USAs posisjon og styrke innen teknologiutvikling og innovasjon. Det er et bevis på en langsiktig forpliktelse til å bygge avanserte løsninger som vil befeste USAs muligheter og evne til å avskrekke aggresjon, i dag og inn i framtiden. Amerikansk avskrekking er i hjertet av vår nasjonale forsvarsstrategi», uttalte forsvarsminister Lloyd J. Austin III under den høytidelige avduking med roll-out, og han la til: «Dette bombeflyet er resultatet av en sterk, topartisk støtte i kongressen. Med det som grunnlag, vil vi snart se flyet ta av, gjennomgå testflygninger med påfølgende oppstart av produksjonen».

B-21 Raider skal etterhvert erstatte andre større bombefly som Boeing Stratofortress (nederst), Rockwell B-1 Lancer (midten) og Northrop Grumman B-2 Spirit, som alle fløy over Northrop Grummans industrianlegg ved Palmdale i California like før avdukingen. Til forskjell fra Rockwell B-1 Lancer, er B-21 Raider trolig ikke utstyrt med etterbrenner (afterburner). Foto: Northrop Grumman
Det første nye bombeflyet i det 21. århundre

B-21 Raider er navngitt til ære for Doolittle Raids fra 2. verdenskrig da 80 menn, ledet av oberstløytnant James «Jimmy» Doolittle og 16 B-25 Mitchell mellomstore bombefly dro ut på et oppdrag som endret kursen av 2. verdenskrig. Betegnelsen B-21 anerkjenner Raider som det første nye bombeflyet i det 21. århundre.

Illustrasjon av B-21 Raider på Ellsworth Air Force Base. Illustrasjon: U.S. Air Force

«B-21 Raider definerer en ny æra innen teknologien med modulær og åpen systemarkitektur for å møte de mest komplekse oppdrag. Northrop Grumman-teamet utvikler og leverer teknologi som fremmer vitenskapen, skuer inn i framtiden og leverer den her og nå», sa president Kathy Warden, CEO og president i Northrop Grumman.

CEO og president Kathy Warden i Northrop Grumman. Foto: Northrop Grumman

Ifølge selskapet vil B-21 utgjøre framtidens ryggrad for amerikansk luftmakt, på tvers av systemer og forsvarsgrener, gjennom avansert integrering av data, sensorer og våpen. Bombeflyet er utviklet med et digitalt økosystem som gjør det mulig med raske teknologioppgraderinger.

«B-21 Raider forandrer alt», sa CEO og president Kathy Warden i Northrop Grumman under avdukingen. Hun lovte neste gang å vise fram flyet i lufta. Illustrasjon: Northrop Grumman


Northrop Grumman med 10 nøkkelfakta om  B-21 Raider:

1. 6. generasjon. B-21 Raider er basert på erfaringer over tre tiår med utvikling av banebrytende angreps- og stealth-teknologi, og videreutvikling av en strategisk bombeflyflåte. B-21 er utviklet med ny og forbedret stealth-teknologi, avanserte nettverksfunksjoner og en åpen systemarkitektur.

2. Stealth. Northrop Grumman forbedrer stadig teknologien og tar i bruk nye produksjonsteknikker og materialer.

3. Sentral. B-21 Raider danner ryggraden i framtiden for amerikansk luftmakt, ifølge Northrop Grumman Selskapet hevder at B-21 tar i bruk avansert integrering av data, sensorer og våpen. Det nye bombeflyet vil ha bedre stealth-egenskaper enn forgjengeren B-2, og er utviklet for å levere både konvensjonelle og kjernefysiske våpen.

4. Digitalt bombefly. B-21 er et digitalt bombefly. Northrop Grumman oppgir at programvareutvikling, avanserte produksjonsteknikker og digitale ingeniørverktøy gjør det mulig å redusere produksjonsrisikoen ved B-21-programmet og bidra til et mer moderne og effektivt vedlikehold. Tidlig i desember 2022 er seks utgaver av B-21 Raider i forskjellige stadier til sluttmontering og testing i Palmdale, California.

5. Bruk av skyteknologi. Northrop Grumman og U.S. Air Force har demonstrert vellykket migrering, overføring og lagring av bakkesystemdata fra B-21 til et skymiljø. Det inkluderer utvikling, distribusjon og testing av B-21-data og skal resultere i enklere og rimeligere vedlikehold.

6. Åpen arkitektur. B-21 er designet for raske oppgraderinger. I motsetning til tidligere generasjons fly, vil ny teknologi, kapasiteter og våpen vil bli sømløst integrert. Blokkoppgraderinger tilhører historien. Dette skal ifølge konsernet sikre at B-21 Raider kontinuerlig kan møte nye situasjoner og trusler i tiårene som kommer.

7. Landsdekkende produksjon. Northrop Grumman har satt sammen et landsdekkende team for å designe, teste og bygge verdens mest avanserte bombefly, helt siden kontrakttildelingen i 2015. B-21-teamet inkluderer mer enn 8 000 personer fra Northrop Grumman, industripartnere og U.S. Air Force. Teamet består av mer enn 400 leverandører i 40 stater.

8. Fleksibilitet. Enkelt og overkommelig vedlikehold har blitt prioritert helt fra starten, i et tett samarbeid med U.S. Air Force.

9. Global rekkevidde. B-21 Raider er utviklet både for å avskrekke, og samtidig forsvare eller angripe et hvilket som helst mål, hvor som helst i verden. B-21 har lang rekkevidde og systemer som leverer intelligens, overvåking og rekognosering, elektroniske angrep og multi-domene nettverksmuligheter.

10. Raider. Den modige ånden til Doolittle Raiders under 2. verdenskrig er inspirasjonen bak navnet til B-21 Raider da 80 flyvere ledet av oberstløytnant James «Jimmy» Doolittle, og 16 mellomstore bombefly av typen B-25 Mitchell, la ut på et oppdrag som endret kursen av andre verdenskrig. Handlingene til disse 80 frivillige var medvirkende til å skape et nytt momentum i stillehavet, opplyser industrikonsernet i en pressemelding.

B-21 Raider leveres i to versjoner, som B-21 med design fra februar i 2016 og LRS-B, som en Long Range Strike Bomber. Illustrasjon: Northrop Grumman
Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftmakt

Flere artikler om 

Luftmakt

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.