D

e fire partnerne fikk i 2021 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å skape «et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart». Senteret skal i første omgang være en virtuell løsning, og arbeidet blir nå videreført i det nye luftfartsprogrammet.

Etter en «flight test campaign» med 100% SAF (sustainable aviation fuel) som strekker seg over to uker, vil A380 MSN1 bli renovert for å gjenopprette kapasiteten med flytester og deretter ombygget som ZEROe-demonstratoren til Airbus for å teste hydrogenforbrenningsteknologi i årene som kommer. Foto: Airbus

Hensikten med det grønne luftfartsprogrammet er å «bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser».

Avinor og Luftfartstilsynet går sammen med Norsk Industri og SINTEF om å etablere et grønt luftfartsprogram. «Programmet skal bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser», opplyser konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. Foto: Avinor
Avinor vil gjøre både luftrom og infrastruktur tilgjengelig

– Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til bærekraftig virksomhet for å fortsatt ha eksistensgrunnlag i framtiden. Pandemien og krigen i Ukraina har satt hele bransjen i en svært vanskelig situasjon, men vi kan ikke sette dette arbeidet på vent. Avinor vil ta et særskilt ansvar for å legge infrastrukturen til rette for null- og lavutslippsløsninger, og gjør både luftrom og infrastruktur tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger, forteller konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Embraer lanserte sin Energia-familie med nye fossilfrie passasjerfly med batteridrift, hybridløsninger og hydrogenfuel 8. november 2021: E9-FE (helelektrisk 9-seter), E9-HE (hybridelektrisk 9-seter), H19-H2FC (19-seter med hydrogen) og E50-H2GT (35-50-seter med gassturbiner for hydrogen eller jet fuel). Illustrasjon: Embraer Energia

Initiativet til de fire partnerne tar samtidig brodden ut av et interpellasjonsforslag som ble fremmet på Stortinget 10. februar i år om «et grønt luftfartsprogram for å legge til rette for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart i Norge». 

Stortingsrepresentant og tidligere Widerøe-pilot Erlend Larsen har sammen med fem andre Høyre-representanter fremmet et interpellasjonsforslag som ber Regjeringen om å etablere et «et grønt luftfartsprogram for å legge til rette for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart i Norge». Foto: Høyre

Bak forslaget, som kommer etter åtte år med Høyre-ledet regjering, står seks Høyre-representanter på Stortinget, deriblant Trond Helleland, Liv Kari Eskeland og Erlend Larsen, som tidligere var Widerøe-pilot.

I interpellasjonsforslaget heter det at «Norge kan og bør være et interessant marked for utprøving av ny teknologi i en tidlig fase. Det er viktig at det etableres kontakt med aktuelle flyprodusenter for å få dem til å se til Norge. Dersom man etablerer Norge som en internasjonal arena, vil en også sikre at teknologien tilpasses norske forhold og behov».

Interpellasjonsforslaget fra seks Høyre-representanter kommer etter åtte år med blågrønn regjering ledet av tidligere statsminister Erna Solberg. Nå har forslagsstillerne hastverk, og vil ikke vente på luftfartsstrategien som etter planen skal legges fram høsten 2022. Foto Høyre

Forslagstillerne viser til det pågående arbeidet i SD med ny luftfartsstrategi, som er utsatt til høsten 2022, og «frykter at det blir for lenge å vente til luftfartsprogrammet i meldingen er ferdig behandlet. De mener det haster med en plan som legger til rette for at aktuelle aktører setter seg sammen rundt et bord for sammen å finne gode løsninger».

«Norges vindu for å ta en plass i denne utviklingen internasjonalt er forholdsvis kort. Man er derfor avhengig av rask framdrift», heter det i interpellasjonsforslaget.

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune i Senterpartiet kom med forslag like før valget i 2021 om å «opprette et program for innfasing av null- og lavutslippsfly i Norge». Foto: Stortinget
Inntoget av elektrisk luftfart vil føre til at behovet for små flyplasser øker markant

Etablering av et grønt luftfartsprogram ble først foreslått av Bengt Fasteraune i Senterpartiet før stortingsvalget i 2021. Han opplyste til Flynytt at partiet vil «opprette et program for innfasing av null- og lavutslippsfly i Norge».

– Inntoget av elektrisk luftfart vil gjøre det enklere, mer miljøvennlig og rimeligere å fly og vil føre til at behovet for små flyplasser øker markant, slik som i Oslo-området, forklarte Bengt Fasteraune til Flynytt.

– Det er svært gledelig at regjeringen er tydelig på at det skal utvikles og tas i bruk null- og lavutslippsløsninger i luftfarten, forteller Olav Mosvold Larsen, leder av Klimaprogrammet i Avinor. Bildet er fra LOs luftfartskonferanse 10. november 2021. Foto: AIR24
Sintef og NTNU med senter for grønnere og mer bærekraftig luftfart

I januar i år etablerte SINTEF og NTNU to Gemini-sentre for mobilitet: et nasjonalt kompetansesenter for digitalisering og automatisering av veitransport og et senter for grønnere og mer bærekraftig luftfart.

Samarbeidet om Gemini-senteret for grønn luftfart skjer parallelt med etableringen av det nye innovasjons- og testsenteret.

Prognose fra Eurocontrol med ulike scenarier for hvordan flytrafikken vil utvikle seg i årene etter pandemien. Foto: AIR24.

«Elektrisk fremdrift og hydrogen som drivstoff er alternativer for bærekraftig luftfart, som krever banebrytende ny teknologi, tverrfaglig forskning og utvikling – samt kunnskapsdeling med andre transportsektorer som beveger seg mot null utslipp», opplyser SINTEF.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.