L

uftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF inngår et samarbeid med planer om «et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser».

Et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser

Avinor opplyser at «Norge har en klar ambisjon om å ta en ledende posisjon i utvikling av regional nullutslippsluftfart, og innovasjonssenteret skal spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. For å utnytte mulighetsvinduet tar partene sikte på at senteret kommer raskt i gang med oppstart i 2021. I første omgang vil senteret bli organisert virtuelt, og skal bidra til nasjonal samordning og internasjonal forankring».

Tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen (til venstre) og tidligere konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor etter oppvisningsflygning 18. juni 2018 på Gardermoen med første elektriske motorfly i Skandinavia og Baltikum, Pipistrel Alpha Electro LN-ELA.

«I Klimaplan 2021-2030 heter det at regjeringen vil legge til rette for at Norge blir en arena for testing og utvikling av null- og lavutslippsfly […] og stimulere til at null- eller lavutslippsteknologi kommer i bruk».

Ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm tar en selfie 1. mai 2019 utenfor Norges Varemesse på Lillestrøm med partileder Jonas Gahr Støre Ap), ordfører Ståle Grøtte (Ap) i Rælingen og ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog. En innovasjonsarena for luftfarten på Kjeller kan bidra til å styrke et av landets fremste teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøer, som har sitt opphav i flyaktivitetene på flyplassen.

Avinor vil posisjonere Norge som en innovasjonsarena i luftfarten

«Innovasjonssenteret skal tilby et økosystem der infrastruktur, energibærere, dedikert luftrom og et regulatorisk testregime er på plass. Det skal legge til rette for kommersielle aktører som er i forskjellige faser av utvikling av fly og flyrelatert teknologi. Dette økosystemet skal bli en arena der fagekspertise, både nasjonalt og internasjonalt, knyttes sammen. Man kan med dette bygge et globalt nettverk av relevante aktører for å posisjonere Norge som en innovasjonsarena for null- og lavutslipp i regional luftfart», heter det i pressemeldingen som ble sendt ut 18. mars 2021, dagen før NTP 2022-2033 ble offentliggjort av Regjeringen Solberg.

«Innovasjonssenteret skal tilby et økosystem der infrastruktur, energibærere, dedikert luftrom og et regulatorisk testregime er på plass. Det skal legge til rette for kommersielle aktører som er i forskjellige faser av utvikling av fly og flyrelatert teknologi».

NTP 2022–2033 omtaler Avinors store ambisjoner om urban og grønn luftfart, men inneholder lite konkret.

«Luftfartstilsynet vil spille en viktig rolle i denne prosessen som luftfartsmyndighet og legge til rette for et hensiktsmessig rammeverk for testing og utvikling, tilby generell veiledning og bidra i sikkerhetsarbeidet». 

«Det skal legges til rette for demonstrasjoner og konseptutprøvinger, noe som innebærer kommersiell utprøving av teknologi, fly og nye energibærere. Avinor vil legge til rette for at bakkebasert infrastruktur og luftrom blir tilgjengelig for testing og utprøving». 

Alice fra Eviation ble lansert under Paris Air Show 2019. Flyet har plass til 9 passasjerer, cruise hastighet på 220 ktas og rekkevidde på 440 NM, med 45 minutter IFR reserve. En redesignet konfigurasjon ble vist fram 1. juli 2021, med T-hale og to motorer plasser i pylonfeste på empannage. Illustrasjon: Eviation

«Norsk luftfartsbransjes mål er å være fossilfri innen 2050. I Avinor har vi i mange år jobbet med klimatiltak for luftfarten, og tar i dette samarbeidet et særskilt ansvar for at infrastrukturen er på plass. Vi ser frem til å teste nye teknologier i et operativt miljø, og bidra til at Avinor på best mulig måte kan legge til rette for null- og lavutslippsløsninger for flytrafikken», sier Avinors nye konsernsjef, Abraham Foss.

Nye elektriske regionale mini-airliinere kan i stor grad utvide flytilbudet i Skandinavia og resten av verden. Kartet viser mulige nye regionale og interregionale flyruter.

«SINTEF har som ambisjon å skape bærekraftige løsninger som realiserer et nødvendig skifte i transportsektoren, og ser viktigheten av teknologiutvikling og testing for å nå målene om en grønn luftfart, samtidig som at noe av kompetanse- og verdiskapningen skjer i Norge. Norsk Industri vil bidra til at teknologiutviklingen støtter det grønne skiftet, at industrien blir involvert og at noe av verdiskapningen skjer i Norge».

«Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og styrke verdiskapingen både regionalt og nasjonalt, samt bidra til å øke eksporten av viktig teknologi. Dette vil definitivt sette Norge på kartet», forteller adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Oppdatert 
26.12.2021 16:47
 Artikler om 
Innovasjon

Flere artikler om 

Innovasjon

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.