F

irst flight for Alice representerer et paradigmeskifte i luftfartshistorien: Verdens første elektriske passasjerfly tar av og gjennomfører første testflygning.

Øyeblikket er samtidig et stort skritt videre for selskapet som har en opprinnelse i Israel. I dag er Eviation en amerikansk flyprodusent uten bånd til Israel, basert i ‘tech hub’-byen Arlington nord for Seattle i staten Washington, og midt i det store flymiljøet hvor Boeing planlegger sitt nye hovedkontor.

Commuteren Alice tar av for first testflight på Moses Lake øst for Seattle. Foto: Eviation

– Det er utrolig. Det er øyeblikket når du ser flyet takser bortover, ser det akselerere og opplever når det tar av. Alle bryter ut i applaus. Og så er det stille i løpet av en åtte minutters flytur når flyet sirkler flyplassen. Det er magisk. Det er mange følelser, sier salgsdirektør i Eviation, Loïc Questiaux, til AIR24.

Testflygningen fikk stor oppmerksomhet. «Vi hadde leverandører og kunder med oss. Og vi hadde selvfølgelig med ansatte, VIP-er, presse og media og alt», sier Loïc Questiaux, salgsdirektør i Eviation. Foto: AIR24

– En testflight på bare åtte minutter?

– Ja, det var planen. Åtte minutter med first flight. Det er ikke meningen at det skulle være mer. Planen var å demonstrere det tekniske potensialet til et slikt produkt og at vårt proof of concept fungerer, inkludert flyet, elektrisk framdriftssystem (motorer), energilagringssystem, flykontroller etc. For det andre vil en del data fra flytesten brukes til å finpusse og videreutvikle modulene. Åtte minutter er greit. Mer er ikke nødvendig.

Foredraget om commuteren Alice og den nye flyprodusenten Eviation var et av flere høydepunkter under den første ZERA-konferansen i Oslo 18. oktober, «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilizing the full ecosystem».

Loïc Questiaux oppsummerer delen om teknologisk utvikling under ZERA-konferansen i Oslo 18. oktober, «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilizing the full ecosystem», her sammen med CEO i Jotne, Kjell Bengtsson, og markedssjef hos Heart Aerospace, Claudio Camelier (i midten). Med på storskjerm i bakgrunnen ses Nicolas Landrin, Zero-Emission Infrastructure Manager, i direkteoverføring fra Airbus på Blagnac i Toulouse. Foto: AIR24

ZERA 2022 i Oslo ble arrangert på dagen tre uker etter den første testflygningen for verdens første helelektriske passasjerfly, Alice fra Eviation, ved Moses Lake øst for Seattle.

Et paradigmeskifte i luftfartshistorien

Alice skal leveres i tre versjoner, en commuter med 9 seter, en VIP-versjon med 6 seter og eCargo for varetransport.

Alice tar av fra Moses Lake tidlig om morgenen 27. september og gjennomfører en åtte minutters first flight. Foto: Eviation

Testflygningen fikk stor oppmerksomhet. 

«Vi hadde leverandører og kunder med oss. Og vi hadde selvfølgelig med ansatte, VIP-er, presse og media og alt», sier Loïc Questiaux.

«Regjeringen arbeider nå med en helhetlig luftfartsstrategi. Den skal legges fram for Stortinget sent i år eller tidlig neste år», opplyste statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) under ZERA-konferansen. Foto: AIR24

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård forteller på ZERA-konferansen at luftfart «har en nøkkelrolle i vår regionale, nasjonale og internasjonale kollektivinfrastruktur» og refererer til «det ambisiøse nasjonale klimamålet og de globale klimaspørsmålene».

«Utgangspunktet er å redusere utslippene fra luftfarten, men også at Norge kan ta en posisjon i det grønne skiftet ved ikke bare å investere i forskning og utvikling, men også skape industri, og få flere lav- og nullutslippsfly i verden», poengterte stortingsrepresentant for Høyre, Erlend Svardal Bøe (H), til TV2 tidlig i 2022.

Han henviste til EU som hevder at «hvis grønn luftfart skal lykkes, må det skje på småskala flyplasser. Man må begynne med teknologien i det små, og bygge den opp».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) fikk æren av å åpne den første ZERA-konferansen. Grønn luftfart inngår i grønt industriløft, som ble lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre 23. juni i sommer på Rosenberg i Stavanger. Regjeringen har som mål å redusere norske utslipp med 55 prosent til 2030. Foto: AIR24
Null kroner til nullutslipp luftfart

«Det er helt klart i vår interesse å gjøre flytransport så grønn som mulig. Vi trenger solid og pålitelig flytransport også i framtiden», forteller statsråd Jon-Ivar Nygård under ZERA-konferansen på det tidligere Deichman-biblioteket i Oslo.

Ambisjoner er én ting. Etter valget i 2021 fjernet den nye regjeringen 25 millioner som den forrige regjeringen hadde satt av til forskningssentre for bærekraftig transport. Statsråd Jon-Ivar Nygård har med forslaget til nytt statsbudsjett 2023 fortsatt null kroner til investeringer i utslippsfri luftfart, ihvertfall fram til forhandlinger med SV.

Store ambisjoner til tross, Samferdelsdepartementet har ikke funnet midler til investeringer i grønn luftfart eller ny lokal elflyplass for Oslo-området i sitt forslag til statsbudsjett 2023. I et svar til Høyre-politikeren Erlend Svardal Bøe skriver statsråd Jon-Ivar Nygård at det er fullt mulig å søke om midler hos Enova. Foto: AIR24

Forslaget til statsbudsjett 2023 fra Samferdselsdepartementet kan være preget av tap av inntekter og de store kostnadene som er påført Avinor og resten av norsk luftfart i løpet av to år med pandemi. I et svar til Erlend Svardal Bøe i januar 2022, bemerker statsråden at «i den planlagte luftfartsstrategien vil det helhetlig vurderes om det er behov for nye statlige luftfartsspesifikke virrkemidler, herunder forskningsmidler til luftfarten».

En ny luftfartsstrategi har vært etterlyst av luftfartsmiljøet i Norge i mange år. Vekslende regjeringer har dessuten forsøkt å lokalisere en ny lokal flyplass for Oslo-området etter nedleggelsen av Fornebu. Flymiljøet ble i 1992 lovet en fullgod erstatningsflyplass av Stortinget, men Fornebuløftet har vært uten resultater de siste 30 årene.

Daglig leder for Stiftelsen ZERO og statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) fikk i sommer oppleve elfly sammen med ledelsen i Avinor og Norsk Luftsportforbund. Grønn regional luftfart «er starten på nye, billigere, renere og bedre måter å fly på – og en ny vår for mange små flyplasser der folk bor. Og hvem blir ikke glad for det?», spør daglig leder i ZERO på sosiale medier. Foto: Kjell Brataas

Den eneste lokale småflyplassen i nærheten av Oslo står i fare for nedleggelse og storstilt utbygging av boligblokker. Regjeringen har tatt en time-out i spørsmålet om ny lokal elflyplass for Oslo, mens KDP-en (kommunedelplanen) er satt på vent i lokal kommune, som etter kommunevalget i 2019 er ledet av de to samme partiene som sitter i Regjeringen.

ZERA-konferansen har ikke inkludert i programmet behovet for regionale flyplasser i ny grønn luftfart. Under konferansen blir det kjent at luftfartsstrategien, som Regjeringen først planla å lansere våren 2022, for så å bli utsatt til høsten 2022, kan bli utsatt igjen.

«Regjeringen arbeider nå med en helhetlig luftfartsstrategi. Den skal legges fram for Stortinget sent i år eller tidlig neste år», opplyste statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) under ZERA-konferansen.

Den nye prototypen av Alice før take off på Moses Lake 27. september. Foto: Eviation
Forsinket fra 2021 til 2022

Den første testflyvningen for Alice ble planlagt på Arlington lufthavn sommeren 2021, og er flere ganger blitt forsinket.

27. september ble et historisk øyeblikk for Alice, da verdens første 100 prosent elektriske passasjerfly lettet fra rullebanen på Moses Lake.

Testpilot Steve Crane i cockpit før take off 27. september. Foto: Eviation

– Endelig kunne Alice ta av, etter lang tid med forsinkelser. Hva skjedde?

– Vi flyttet prototypen fra flyplassen og hovedkvarteret vårt i Arlington til Moses Lake i begynnelsen av sommeren, forklarer Loïc Questiaux.

– Vi ble godkjent av FAA til å fly commuteren i Moses Lake, på en flyplass med dedikerte flytest-fasiliteter. Så vi måtte demontere flyet og sette det i tre forskjellige lastebiler, bringe det til det andre stedet, og montere det, teste det på nytt, gjennomføre nye speed taxi bakketester og alt det der. Da vi var 100 prosent sikre på at det var trygt å fly, kunne vi ta av og gjennomføre testflygningen med Alice, sier Loïc Questiaux.

Kabinen til Alice med plass til 9 passasjerer i commuter-versjonen. Foto: Eviation
En commuter for regional luftfart

– Commuteren er designet for regional luftfart. Den er planlagt å bli sertifisert for 250 NM VFR eller 450 km VFR i starten, med økende rekkevidde etter hvert som batteriteknologien forbedres over tid. Flyet er ment å binde sammen lokalsamfunn med ni passasjerer, i en 11 seter med to piloter.

Alice kan binde sammen lokalsamfunn som ligger nær en flyplass. Foto: Eviation

– Det er ment å binde sammen lokalsamfunn som ligger nær en flyplass. Det betyr at vi kan koble folk som bor i nærheten av flyplasser som er lite utnyttet eller ikke utnyttet i det hele tatt. Som vi hørte på konferansen i dag, er det enkelte flyplasser som for øyeblikket er stengt fordi ingen vil fly.

Et tversnitt av commuter-versjonen av Alice sett ovenfra. Illustrasjon: Eviation

– Men som en jeg snakket med nylig fortalte: hvis du trenger ni personer til å fly fra her til en annen destinasjon, sa var han ikke tvil. «Jeg finner dem», forikret han. Det er ikke komplisert å bruke Alice fra punkt til punkt. Det er det beste verktøyet til å binde folk sammen, sier Loïc Questiaux. Han har erfaring fra Airbus, er oppvokst i Belgia, bor med familien i København og besøkte Norge for første gang på en tur til fjordene i Norge for 15 år siden.

Prototypen av Alice har to helelektriske motorer fra magniX festet til pyloner, ikke helt ulikt Douglas DC-9. Foto: Eviation

Den første prototypen av Alice dukket først opp på Paris Air Show i 2019. I fjor redesignet Eviation deler av flyet, reduserte fra tre til to motorer og flyttet dem fra vingespissene bakover mot empennage. I likhet med Douglas DC-9 er motorene plassert på pyloner, men med bedre klaring til flykroppen. Alice som opprinnelig ble designet som en taildragger, ble i tillegg omdøpt til et mer ordinært nesehjulsfly.

– Motorposisjonen og empennage er faktisk de eneste endringene vi har gjort. Den veldig typiske flykroppen og interiøret, cockpit etc har ikke endret seg, forklarer Loïc Questiaux.

– Så Alice er perfekt for små flyplasser?

- Absolutt. Det har kort start- og landingsdistanse, med 800 meter for takeoff. Mindre for landing. Mange mindre flyplasser med tricky landinger i Norge har faktisk 800 meter rullebaner. Alice har alle funksjonene for å operere på kortbaneflyplasser. Foruten den korte distansen for avgang, er det et lavt støynivå, så Alice vil ikke skal forstyrre folk som bor i nærheten av lokale småflyplasser.

Med Alice er det ikke lengre grunn til å føle flyskam. Utslippsfri luftfart vil i løpet av få år kunne bli den mest miljøvennlige transportformen vi har. Foto: Eviation

– Og en ny æra for mange lokalsamfunn?

– Ja, og tiden er inne for å si at det ikke er noen skam i å fly lenger, er det ikke? Uttrykket flyskam med sin opprinnelse i Norden har vært en stor ting. Det har påvirket en hel generasjon. For et vanlig passasjerfly vil det ta minst ti år å oppnå bærekraftige og klimanøytrale løsninger vi trenger for lokalsamfunnene. Grønn luftfart vil bli mer klimavennlig enn det meste vi har av transportformer i dag.

– Med Alice kan vi ta beslutninger om å gå for kortere rekkevidde, med ni passasjerer, som betyr helelektrisk. Så det er framtidsrettet, med batteriteknologien vi har i dag. Og det beste vi kan gjøre. Vi i Eviation tror den beste løsningen er et ni-seters passasjerfly med en rekkevidde på rundt 250 nautiske mil.

eCargo-versjonen av Alice. Illustrasjon: Eviation
En game changer med eCargo

– Eviation leverer en eCargo-versjon av Alice. Hva vil det nye flyet bety for transportnæringen?

– Vi har signert en avtale med DHL for levering av eCargo-versjonen og har kontakt med andre operatører. Det vil bli en game changer. På samme måte vil det bedre tilgjengeligheten for alle lokalsamfunn som i dag er avhengige av båter eller lastebiler.

Alice vil bli en game-changer for transportnæringen, ifølge Loïc Questiaux som deltok på ZERA-konferansen i Oslo. Illustrasjon: Eviation

– Biler og lastebiler er praktiske hvis du bor i nærheten av en motorvei eller andre veier. Men hvis du bor på en øy eller ved en fjord i nord, og ønsker enkel transport og effektive reiser til andre steder, så ja, da vil elektriske fly som Alice forandre hverdagen din. Det vil introdusere en lang rekke nye og bedre tjenester, og kan dessuten øke beredskapen og styrke tilbudet innen avansert medisinsk support.

Alice i første testflight over Moses Lake øst for Seattle 27. september. Foto: Eviation
Håper å være klar for Europa i 2028

– Så når får vi se Alice her i Norge?

– Vi planlegger en sertifisering i USA i 2027. Vi håper at vi i det påfølgende året kan oppnå EASA-sertifiseringen, så forhåpentligvis vil Alice være klar for Europa i 2028.

– Jeg synes Norge er den beste «play ground». Hvis det fungerer her, vil det fungere hvor som helst. Vi ønsker å være sterkt tilstede her i Norge, og i Norden. Vi tror også dere har de beste forutsetningene til å få det til, sier Loïc Questiaux til AIR24 under ZERA-konferansen i Oslo.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.