O

m 30 år kan det være mer plast enn sjøliv i havet, ifølge rapport fra World Economic Forum. Men alt håp er ikke ute. Nå er Petter Smart-selskapet Quantafuel først i verden med resirkulering av plast til syntetisk drivstoff.

Løsningen er som et columbiegg; den er lokal, enkel og miljøvennlig. QuantaFuel har de siste ti årene utviklet en teknologi som resirkulerer plastavfallet til miljøvennlige kjemikalier.

Quantafuel konverterer plastavfall til syntetisk lavkarbon diesel. Det kan stoppe mye av den omfattende forsøplingen som skjer over hele verden i dag.
Foto: Quantafuel

Det er vinn-vinn: mindre plastavfall i på verdensbasis og en samtidig reduksjon i bruken av konvensjonell petroleumsbasert drivstoff.

Prosessen skjer ved at plastavfallet varmes opp til 450 grader i en oksygenfri atmosfære og blir til gass. Med en patentert katalysator blir gassen syntetisert til hydrokarbonkjeder med 10–20 karbonatomer. Sluttproduktet er 750–800 liter ren syntetisk lavkarbon diesel fra hvert tonn med plastavfall.

Foran Quantafuels pilotanlegg i næringsparken GreenLab i Skive: Direktør Rasmus Kæsgaard og Dr. Michael Bachtler (BASF). Foto: Quantafuel

Selskapet har bygget et pilotanlegg i næringsparken GreenLab i Skive mellom Århus og Ålborg i Danmark for å vise at prosessen kan være kosteffektiv, såkalt «proof of concept». Grunnet forsinket levering av nøkkelkomponenter er prosjektgjennomføringen ved Skive utsatt til midten av fjerde kvartal i 2021.


Prosessen skjer ved at plastavfallet varmes opp til 450 grader i en oksygenfri atmosfære og blir til gass. Med en patentert katalysator blir gassen syntetisert til hydrokarbonkjeder med 10–20 karbonatomer. Sluttproduktet er 750–800 liter ren syntetisk lavkarbon diesel fra hvert tonn med plastavfall. Foto: Quantafuel

Hver dag skal 60 tonn plastavfall omdannes til 45 000 liter drivstoff ved anlegget i Skive, som ble satt i prøvedrift i september 2020.


«Vi har en prosess som varmer plastavfall opp og løser ut grunnstoffene hydrogen og karbon. Så setter vi det sammen igjen i riktig lengde på molekylsammensetninger. Vi får noe bensin og noe diesel i form av syntetisk drivstoff», ifølge tidligere adm. direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn. Foto: Quantafuel

I Danmark produserer vi en stor fraksjon med diesel, en liten fraksjon med bensin og mellom der er det også Jet A-1-drivstoff til passasjerfly», opplyser Kjetil Bøhn, tidligere adm. direktør for Quantafuel.

Quantafuel har sammen med selskapet Vitol også planer om bygging av et større anlegg i Antwerpen i Tyskland med en kapasitet på 300 tonn årlig.

Vil bygge anlegg nær OSL på Gardermoen

Neste to produksjonsanlegg skal bygges på Esbjerg i Danmark og ved Esval i Nes kommune på Romerike, som er et Interreg-prosjekt i samarbeid med Avinor.

Fullskala anlegg for kjemisk gjenvinning er planlagt ved Esbjerg i Danmark. Illustrasjon: Quantafuel

Nytt anlegg ved en stor internasjonal havn

Esbjerg vant fram i beslutningsprosessen som det beste stedet for et nytt produksjonsanlegg. Beliggenheten på Veldbæk Industrivej ved Måde innfrir ønsket om en lokasjon nær en stor internasjonal havn. I tillegg er nærhet til jernbane og motorvei viktig for selskapet.

Produksjonen ved Esbjerg etableres på en 140 dekar tomt hvor det etter planen blir drøyt 60-70 arbeidsplasser. Illustrasjon: Quantafuel

«Mye av plastavfall går i dag med lastebiler ut fra Norge til land hvor søppelet blir brent. Det kan være så mye som 60 000 lastebiler hvert år, som er et voldsomt stort volum», forteller Kjetil Bøhn.

«Det er noen fraksjoner av plast som går til resirkulering og det er andre fraksjoner som er vanskelig å få gjort noe med, for eksempel PVC som inneholder klor som fører til klorgass ved oppvarming. Men så har du alt i midten, som er typisk emballasjeplast, landbruksplast og annet som brukes til innpakking av mat. Det er der vi kommer inn og kan ta de plastfraksjonene som andre ikke evner å ta».

«Vi har en prosess som varmer dette opp og løser ut grunnstoffene hydrogen og karbon. Så setter vi det sammen igjen i riktig lengde på molekylsammensetninger, så vi får noe bensin og noe diesel i form av syntetisk drivstoff». Foto: Quantafuel

Plast består av hydrokarboner, det samme som bensin og diesel. Metangass er et karbonmolekyl med hydrogen rundt. Bensin har seks eller syv karbonmolekyler, mens flybensin har 10–11 og diesel 12–20. Med et økende antall molekyler, blir produktet til voks og parafin før resultatet kan ende opp som asfalt. 

«I prinsippet kan vi ta asfalt og lage bensin ettersom det er hydrokarboner alt sammen, og det er plast også», sier Kjetil Bøhn.

«Hvis vi kan gjøre søppel til en verdifull ressurs, så tror jeg det er den rette måten å stoppe forsøplingen på», sier Kjetil Bøhn. Foto: Quantafuel

Kan bruke plast, biomasse og naturgass

På verdensbasis er hele 8,3 milliarder tonn plast produsert fram til i dag, en mengde som dekker hele Argentina i tre meters høyde, ifølge en forskningsrapport fra Science Advanced i 2017. Det er 27 ganger mer enn vekten av alle 6,5 milliarder mennesker på kloden. 

Plastproduksjonen på verdensbasis dobles hvert 15. år og plast har i ulike former passert alle andre materialer. Hvis utviklingen fortsetter vil situasjonen forverres og i verste fall kan det om 30 år bli mer plast enn liv i havene, spår World Economic Forum i en rapport.

Selskapet Quantafuel planlegger flere lokale anlegg som reduserer behovet for transport. Det vil kunne skape tusenvis av nye arbeidsplasser globalt.

Produksjonsanlegget som planlegges bygget på Esbjerg. Illustrasjon: Quantafuel

Neste generasjon av drivstoff

«Teknologien er utviklet de siste ti årene. Det er en enkel forretningsidé; Vi tar dårlig utnyttede karbonressurser og omgjør til syntetisk diesel, som er neste generasjon av drivstoff. Det er en katalysator-teknologi som i prinsippet kan ta i bruk mye forskjellige; som plast, biomasse og naturgass», forklarer Kjetil Bøhn.

Quantafuel opplever en stor interesse for teknologien som vil bidra til en renere klode og inspirere til stor innsamling av plastavfall.

Hvert år produseres over 300 millioner tonn med plast. 79 prosent havner i søppelfyllinger eller spres i naturen. Hver dag havner mer enn 20 tonn i havene, som tar livet av 100 millioner sjødyr hvert år, ifølge Quantafuel.

I havet flyter det enorme mengder søppel, beregnet til totalt 165 millioner tonn. Store øyer med søppel har et areal av det dobbelte av størrelsen av staten Texas.

Pilotanlegget til Quantafuel på Skive hvor det hver dag skal omdannes 60 tonn plastavfall til 45 000 liter drivstoff. Anlegget ble satt i prøvedrift i september 2020. Foto: Quantafuel

«Hvis vi hadde samlet alt av plast i verden som kan gjenvinnes, kunne vi i teorien ha stengt ned all konvensjonell oljeproduksjon i to år. Det er helt enorme mengder. Det er syv millioner fat hver dag som går til produksjon av plast. Rundt halvparten ender opp som søppel innen et års tid», sier Kjetil Bøhn.

«Plast i havet er et massivt problem og det blir bare verre og verre og verre. Det viser seg at utslippene i ti elver står for rundt 90 prosent av all forsøpling av havene. Problemet er like ille eller kanskje verre enn klimagassene og global oppvarming. Når dette kommer inn i næringssystemene, så kan det få alvorlige konsekvenser for oss alle».

Plastavfall er en like stor trussel som annen forurensning som bidrar til klimaendringene globalt, ifølge Quantafuel.

Adm. direktør i Quantafuel Kjetil Bøhn under Avinors elfly-konferanse 22. mars 2018. Foto: Flynytt/Uban Sky

Vil stoppe forsøplingen

«Hvert minutt renner 15 tonn med plastavfall ut i havet. Det viktigste må være å stoppe avfallet fra å komme ut. Hvis vi kan gjøre søppel til en verdifull ressurs, så tror jeg det er den rette måten å stoppe forsøplingen på», sier Kjetil Bøhn.

Quantafuel planlegger også en pilotproduksjon av bio-jetfuel basert på treflis og treavfall i et samarbeid med luftfartsaktører. Et pilotprosjekt over 18 måneder vil avgjøre om det er grunnlag for et større anlegg i Norge for produksjon av biojetfuel til norsk luftfart. En mulig lokalisering i Nes vil sikre næhet til Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Pilotanlegget ved den nyetablerte næringsparken GreenLab i Skive mellom Århus og Ålborg i Danmark skal vise at prosessen kan være kosteffektiv. Foto: Quantafuel.

«Vi har vært så heldige at vi har fått støtte fra Enova for å etablere et pilotanlegg som tar biomasse til jet-drivstoff. Vi har et prosjektsamarbeid med Avinor og håper etterhvert å etablere en fabrikk i Norge», opplyser Kjetil Bøhn.

«Vi starter imidlertid vår utrulling med bruk av plast, som det er mange grunner til. Plast er et enormt globalt miljøproblem, laget av råolje og naturgass, som gjør det veldig energiintensivt. Ut fra et tonn med plast får vi nesten 800 liter med drivstoff».

I form av mindre CO2-utslipp er det store miljøfordeler globalt, ifølge Quantafuel

Nytt produksjonsanlegg planlegges ved Esbjerg. Illustrasjon: Quantafuel

«CO2-reduksjonen vil være mellom 70–80 prosent, med et anlegg i Europa. Det har også lokale fortrinn. Med syntetisk drivstoff vil det være en reduksjon på rundt 15 prosent i NOx-gasser i tillegg til redusert utslipp av svovel og andre partikler», sier Kjetil Bøhn.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Innovasjon

Flere artikler om 

Innovasjon

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.