H

eart Aerospace på Säve flyplass ved Göteborg vil levere det første helelektriske mini-airlineren ES-19, som er sertifisert for kommersiell flyvning, innen 2026. Flyreiser står for 2% av de globale CO2-utslippene, og den andelen forventes å øke til 12–27% innen 2050, opplyser selskapet.

«40% av verdensomspennende utslipp er fra kortdistansefly. Elektriske fly er løsningen».

«Disse flyene har ingen operasjonelle utslipp, og det laveste infrastrukturelle fotavtrykket av alle transportformer», ifølge Heart Aerospace.

Heart Aerospace utvikler helelektrisk 19-seters ES-19 som skal være sertifisert og på vingene i 2026.

«Vi mener flyreiser skal integreres i - ikke skilles fra - byene og samfunnene våre. Våre fly er uten støy og med lite støy kan de operere på 750 meter korte rullebaner, og gjøre ny bruk av det store nettverket av sentrumsnære allmennflyplasser».

«Elektrifisering endrer regnestykket for regionale flyreiser»

«Elektriske fly er  rimeligere i innkjøp, operasjoner og vedlikehold», opplyser Heart Aerospace. Selskapet er lokalisert på Säve, en sivil-militær flyplass nær Göteborg.

«At Avinor sa at all norsk flytrafikk skal være elektrisk innen 2040, endret mitt liv», sier CEO Anders Forslund i Heart Aerospace til Teknisk Ukeblad (TU).

«Elektrifiserte flysystemer vil kunne endre luftfarten på lang sikt, og bedre utnytte det store nettverket av småflyplasser i Sverige».

CEO Anders Forslund i Heart Aerospace sa opp forskerjobben ved Chalmers tekniska högskola for å byggeES-19 – et 19-seters 100% fullelektrisk passasjerfly. «Målet er å være sertifisert for passasjertrafikk i 2025».

CEO Anders Forslund i Heart Aerospace på Säve ser på det norske markedet som mest interessant, med nettverket av kortdistanseflyplasser.

«Alle ser på det som første marked, deretter kan man gjøre hele Norden til testarena», sier Anders Forslund til TU, og mener at «relativt progressive regjeringer, ambisiøse klimamål og flyplasser som en del av den offentlige infrastrukturen gjør Norden attraktivt».

«At Avinor sa at all norsk flytrafikk skal være elektrisk innen 2040, endret mitt liv», sier CEO Anders Forslund (midt på bildet over) i Heart Aerospace til Teknisk Ukeblad (TU). Foto: Heart Aerospace


«Et av de sannsynlige tiltakene for å redusere utslipp av klimagasser vil være elektrifisering av alle deler av luftfarten, herunder drift av infrastruktur som bygg og anlegg, motorisert ferdsel på lufthavnene og selve flytrafikken. Med et allerede etablert marked for korte flygninger med små fly, betydelig erfaring og stor interesse for elektrifisering av transport, og tilnærmet 100 prosent fornybar elektrisitet, er Norge i en unik posisjon til å ta i bruk elektrifiserte fly», ifølge «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart», 4. rapport fra Avinor og norsk luftfartsbransje i 2020 om luftfartens samfunnsnytte og klima- og miljøpåvirkning.

I mars 2021 tegnet Heart en intensjonsavtale med Finnair om kjøp av 20 ES-19. I juli 2021 annonserte United Airlines og Mesa Airlines kjøp av 200 mini-airlinere fra det svenske selskapet. Foto: Heart Aerospace«Med elektrifiserte fly mener vi fly som har en eller flere elektriske motorer for fremdrift i luften. Elektrisiteten som driver motorene kan komme fra ulike kilder og vi vil referere til om flyene utvikles som batterielektriske, parallellhybrider, seriehybrider eller om de benytter brenselceller».

«At Avinor sa at all norsk flytrafikk skal være elektrisk innen 2040, endret mitt liv», sier CEO Anders Forslund i Heart Aerospace til Teknisk Ukeblad (TU).

«De siste 4-5 årene har utviklingen av elektrifiserte fly skutt fart. Ifølge konsulentselskapet Roland Berger var det per januar 2020 over 200 ulike initiativ med ulik modenhetsgrad som jobber med utvikling og realisering av elektriske og/eller hybridelektriske luftfartøy for persontransport. Mange av disse er såkalt fixed wing (fly med fastmonterte vinger) som vi på kort sikt regner som mest relevant for norske forhold, både i forhold til rekkevidde og kapasitet (antall passasjerer)».

Heart Aerospace har hentet inn 35 millioner dollar i en serie A-runde som inkluderer United Airlines Ventures og Mesa Air Group - med de to som også plasserer innkjøpsordrer på opptil 300 fly i en milepæl for det skandinaviske firmaet som utvikler og bygger den helelektriske 19-seter store mini-airlineren, ES-19. Selskapet støttes av den svenske regjeringen og ble i 2020 tildelt et tilskudd på € 2,5 millioner fra European Investment Council som en del av European Green Deal. Foto/illustrasjon: Heart Aerospace


«I segmentet inntil 19 seter (sertifiserte fly i hht. EASA regelverk CS-23) tar mange mindre selskaper og oppstartsselskaper posisjon, men det er også noen av de større aktørene som har utviklingsprosjekter i dette segmentet. For større fly er det de store aktørene, særlig Airbus, Safran og Rolls-Royce, som har tydelig uttalte strategiske posisjoner på at elektrifisering er en del av fremtiden, men også Boeing, Embraer og alle de store motorprodusentene har løpende elektrifiseringsprosjekter», ifølge apporten fra Avinor og norsk luftfartsbransje i 2020 om luftfartens samfunnsnytte og klima- og miljøpåvirkning.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Innovasjon

Flere artikler om 

Innovasjon

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.