N

Norge og Sverige skal bli foregangsland for hydrogenfly. Avinor og Swedavia går sammen med SAS i samarbeid tmed den globale flyprodusenten Airbus om utvikling av ny infrastruktur for hydrogen på nordiske flyplasser.

Selskapene starter arbeidet med en mulighetsstudie for å tilegne seg mer «kunnskap om og forståelse av hvordan hydrogenfly fungerer, hvordan infrastrukturen på flyplassene skal tilrettelegges og hvordan hele verdikjeden skal bygges opp for operativ drift, inkludert forsyningslinjer for drivstoff», ifølge en pressemelding fra Avinor. På svensk side deltar energiselskapet Vattenfall.


Samarbeidsavtalen mellom Avinor, Swedavia, SAS, Airbus og Wattenfall signeres i Stockholm denne uken. Foto: Avinor

Samarbeidet skal identifisere hvilke norske flyplasser som bør tilrettelegges for hydrogenfly, samt kartlegge hva som er behovet knyttet til det regulatoriske rammeverket.

Ifølge Airbus er det første gang en mulighetsstudie av denne typen dekker to land og mer enn 50 flyplasser. Det gjenspeiler partnernes felles ambisjon om å komme videre på veien mot målet om netto null karbonutslipp fra luftfarten i 2050. Airbus har et uttalt mål om å få det første hydrogenflyet i kommersiell drift innen 2035.

«Hydrogen seiler opp som en sentral energibærer i framtidens fossilfrie luftfart. Som eier og operatør av 43 flyplasser over hele Norge, har Avinor jobbet med bærekraft i mange år allerede, og har tatt en posisjon som en pådriver og tilrettelegger for den grønne omstillingen av norsk luftfart», sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Slik kan de første hydrogendrevne passasjerflyene se ut, ifølge Airbus. Illustrasjon: Airbus

«Vår dialog med Airbus om avkarbonisering av luftfart går flere år tilbake og vi er veldig glade for å kunne annonsere dette samarbeidet sammen med SAS og våre gode naboer i Sverige. Norge, så vel som Sverige, er godt posisjonert for å være en tidlig pådriver for introduksjonen av hydrogendrevne fly. Vi ser fram til å bidra med vår ekspertise samt infrastruktur for å bringe dette viktige arbeidet videre».

«Verden tar viktige steg mot en mer bærekraftig framtid. Samtidig skal vi i SAS sikre at også kommende generasjoner kan nyte fordelene med sømløse globale forbindelser. Ved å samarbeide med noen av de sterkeste og mest innovative aktørene i bransjen, tar vi ansvar for å drive overgangen mot netto-nullutslipp. Det er en reise som er avgjørende ikke bare for SAS, men for hele luftfartsindustrien», forteller konsernsjef i SAS, Anko van der Werff.

«Hydrogen seiler opp som en sentral energibærer i framtidens fossilfrie luftfart. Som eier og operatør av 43 flyplasser over hele Norge, har Avinor jobbet med bærekraft i mange år allerede, og har tatt en posisjon som en pådriver og tilrettelegger for den grønne omstillingen av norsk luftfart», sier konsernsjef i Avinor», Abraham Foss, som ses til venstre på bildet. Foto: Avinor

«Når verden tar positive skritt mot en mer bærekraftig framtid, er det SAS’ forpliktelse å sikre at også kommende generasjoner kan nyte fordelene med sømløs global tilkobling».

«Hydrogen utpeker seg som en viktig faktor for å realisere en mer bærekraftig framtid for luftfarten», uttaler adm. direktør i Airbus, Guillaume Faury, som deltok under avtalesignering og pressekonferanse i Stockholm denne uken.

«Norge og Sverige er blant de mest krevende regionene for luftfart og har et stort potensial for hydrogenproduksjon fra fornybare energikilder. Jeg er veldig glad for å inngå dette samarbeidet med partnere som er fullt engasjerte i å ta betydelige skritt mot en fossilfri luftfart. Det passer perfekt sammen med strategien til Airbus om å skape og utvikle økosystemer for hydrogen i de mest egnede delene av verden», forklarer Faury.

Bruken av hydrogen som drivstoff kan også bidra til å avkarbonisere lufttransportaktiviteter på bakken, noe Avinor har påbegynt allerede.

Enkel skisse for hvordan en brenselsmotor for hydrogen fungerer. Illustrasjon: Airbus

«Vi er veldig glade for å være en del av et større partnerskap om rollen til hydrogen i luftfarten sammen med Airbus, Avinor, SAS og Vattenfall. Swedavia, Avinor og SAS har allerede etablert vellykkede samarbeid innen fossilfri luftfart, og det er derfor spennende at Airbus, med sin omfattende kunnskap om hydrogendrevne fly gjennom sitt ZEROe-initiativ, og Vattenfall, med sin kompetanse innen elektrisitet og energiproduksjon, blir med oss i et mer dyptgående samarbeid. Hydrogen forventes gradvis å bli en økende del av flyindustriens drivstoffmiks i fremtiden og vil derfor ha en økende effekt på infrastrukturen og planleggingen av våre lufthavner. Dette partnerskapet er et stort og viktig steg mot fossilfri luftfart i Norden og vil ytterligere styrke Swedavias rolle som frontløper innen fossilfri luftfart, samtidig som det tar nok et viktig steg i omstillingen innen luftfartsindustrien», sier Jonas Abrahamsson, Swedavias president og konsensjef.

President og konsernsjef iSwedavia, Jonas Abrahamsson. Foto Orlando G. Bostrom

«Vi ønsker å muliggjøre avkarbonisering av industrien. Luftfart er en industri som er vanskelig å redusere, hvor det er en stor utfordring i dag å ta steget bort fra fossilt brensel. Det nye grenseoverskridende samarbeidet viser imidlertid viljen til å skape endringer. Vi ser fram til å bidra med ekspertise innen kraftmarkedsutvikling, elektrisk infrastruktur og hydrogenproduksjon i Sverige», sier Anna Borg, konsernsjef i Vattenfall.

Et av flere konseptfly med hydrogen som energibærer. Illustrasjon: Airbus

21. sept. 2020 lanserte Airbus sitt ZEROe-konsept med ambisjoner om å utvikle verdens første hydrogendrevne kommersielle fly fram mot 2035. Utviklingen av nye løsninger inngår i et globalt forsknings- og teknologinettverk.

Airbus har også lansert et «Hydrogen Hub at Airports»-programm for å starte forskning på infrastrukturkrav og lavkarbon-flyplassdrift, på tvers av hele verdikjeden. Til dags dato er det inngått avtaler med partnere og flyplasser i 10 land, inkludert Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, New Zealand, Norge, Singapore, Sør-Korea, Sverige og Storbritannia, opplyser Avinor.

Oppdatert 
25.2.2024 22:47
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.