E

venes blir ifølge Luftforsvaret en viktig flystasjon i Nord-Norge, som både framskutt base for F-35 og planlagt hovedbase for P-8 maritime overvåkingsfly.

Sjef Luftforsvaret generalmajor Rolf Folland foran shelteret med en utrykningsklar F-35 på Evenes. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS
«F-35 har nå overtatt stafettpinnen med døgnkontinuerlig vakt. Dette er en stor dag, og jeg er svært godt fornøyd. Det har vært en vellykket innføring av det nye kampflyet så langt, takket være mange dedikerte og dyktige mennesker i Luftforsvaret og våre samarbeidspartnere», sier Sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland.

Valget av Evenes som base for QRA og spesielt MPA har møtt sterke protester, fra tidligere generalmajorer og kampflypiloter i Luftforsvaret til Avinor og lokalt ansatte ved lufthavnen. Topografi og innflygningsforhold, lite plass på bakken for militære operasjoner, utfordrende høydeforskjeller og ikke minst støyforhold har i årevis skapt avisoverskrifter. I de siste ukene har Widerøe og andre flyselskaper truet med å fraflytte Evenes for å hindre at passasjerer får hørselsskader ved takeoff av de nye kampflyene.

F-35 på Quick Reaction Alert (QRA) med påmonterte missiler. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS

Luftforsvaret har to F-35 på fast 15-minutters beredskap for Norge og NATO. For Forsvaret ble begivenheten markert i kraftig snøfall med liten sikt.

En stor dag. Dette er eksamen.

«Det er klart at for oss er dette en stor dag. Dette er eksamen. Nå går vi fra å være et byggeprosjekt til å bli en operativ flystasjon med et operativt oppdrag på vegne av Forsvaret, for hele nasjonen», sier sjef for 133 luftving på Evenes, oberst Eirik Guldvog til NRK.

Luftforsvaret har en luftvernbataljon og en baseforsvarsskvadron for å beskytte flystasjonen på Evenes. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS

NATO-beredskapen består i avskjæring av ukjente luftfartøy som nærmer seg norsk og NATOs luftrom. To F-35 på beredskap vil være i luften innen 15 minutter. Kampflypilotene holdes fortløpende oppdatert av Luftforsvarets kontroll- og varslingssenter på vei mot de ukjente flyene. Pilotene på F-35 har som oppdrag å observere og identifisere flyene og deres nasjonalitet.

Fantastisk flott maskin

«F-35 er en fantastisk flott maskin. Den er jo et kvanteløft i forhold til F-16, spesielt med tanke på sensorer og informasjonssystemer. Det er jo en flygende datamaskin», forteller seniorrådgiver ved Nord Universitet og tidligere F-16-pilot, Per Eirik Solli, til NRK.

Bodø Flystasjon hadde i dag siste operative tur med F-16, som nå blir pensjonert.

«Med det får vi også en anledning til å takke av de som har bidratt, både helt fram til siste slutt, men også gjennom alle disse årene», sier stasjonssjef oberstløytnant Henning Homb ved Luftforsvarets base Bodø til NRK.

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftmakt

Flere artikler om 

Luftmakt

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.