I

nnen 2050 kan antallet flyreiser være doblet sammenlignet med 2019-nivået, hvis utviklingen i flytrafikken holder tritt med siste 7-årige prognose fra Eurocontrol, en sivil-militære internasjonale organisasjon som arbeider for å fremme sikkerheten i europeisk luftfart, koordinere lufttrafikktjenesten i Europa og utvikle et integrert europeisk system for flykontrolltjeneste.

Utviklingen vekker bekymring for Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE (Generaldirektoratet for mobilitet og transport) ved EU-kommisjonen.


Bekymret for flyplasskapasiteten

«Jeg er bekymret for flyplasskapasiteten. Hvorfor? Luftfarten vil sprette tilbake til nivået og gå gjennom taket. Det vil skje i 2023, eller i 2025. Når det skjer er av mindre betydning. Ser vi på infrastrukturen i Europa er det en stor utfordring. Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei under Eurocontrol Aviation Sustainability Summit 22. november 2021.

«Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE i EU. Foto: Eurocontrol

En stor utfordring

«Vi får nye fly som er roligere, men det er fortsatt et problem. Du har alle disse begrensningene og du har ingen mulighet til å utvide. Da får du overbelastede flyplasser. Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring».

«Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring». Foto: Eurocontrol
«Vi får nye fly som er roligere, men det er fortsatt et problem. Du har alle disse begrensningene og du har ingen mulighet til å utvide. Da får du overbelastede flyplasser. Jeg mener, om fem år, om seks år i Europa, vil det være et stort problem hvordan man skal håndtere det. […] Kapasitet på bakken, spesielt med flyplassene, vil være en stor utfordring».

Oppdatert 
30.4.2023 21:16
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.