K

jeller er flyplassen som er blitt en joker i høstens valg for partiene i Lillestrøm, Norges 9. største kommune i folketall. 

11. september er for mange i Lillestrøm et valg for eller mot å opprettholde og videreutvikle en operativ lokalflyplass i Oslo-området. Samtidig som flere enkeltpersoner stiller spørsmål på sosiale medier om hvilke partier som vil bevare Kjeller som flyplass.

Uværet «Hans» og flommen i mange vassdrag i Sør-Norge fører nå til store skader og konsekvenser for de som rammes. Ifølge flomsonekartene til NVE er store deler av Kjeller-området spesielt utsatt for storflom, hvor flyplassarealet utgjør oppfylte masser over det opprinnelige Sogna-vassdraget på Kjeller.

Det ble «stinn brakke» under Flydagen 18. juni samtidig med Byfesten i Lillestrøm. Foto: AIR24

Helt siden 1912, like lenge som det har vært flygninger på Kjeller, har Arbeiderpartiet hatt ordføreren i kommunen. Prognosene fram mot høstens valg viser at Ap ikke lengre kan ta noe for gitt.

I en meningsmåling fra Norstat utført for NRK og publisert 5. mai, seiler Høyre opp som det største partiet med 38,6 prosent, samtidig som både KrF og Venstre mister oppslutning og risikerer å falle hodestups ut av kommunestyret.

Debattmøtet «Hva vil vi med Kjeller flyplass?» på Scene5 i Lillestrøm Kultursenter trakk fullt hus i forkant av lokalvalget i 2019. Foto: AIR24

Følgende spørsmål ble stilt i undersøkelsen: «Bør Kjeller flyplass utvikles med næring og boliger, eller forbli som i dag?». 63,4 prosent svarer at aktiviteten på flyplassen bør fortsette som i dag, 23,9 prosent vil heller prioritere en satsing på næring og boliger, mens 12,7 prosent svarer «vet ikke».

Med krig i Ukraina kan planer om å trekke seg ut fra Kjeller bli lagt på is i mange år, kanskje så lenge det er en sikkerhetspolitisk spent situasjon i Europa, forteller kilder i Forsvaret.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) uttaler at de vil satse for fullt videre på Kjeller flyplass med blant annet tungt vedlikehold av redningshelikopteret AW101, ifølge et brev fra Kongsberg til Lillestrøm kommune som er lagt ut på sosiale medier.

Folkets Røst med partileder Tore Berg og Senterpartiet fikk flertall for sitt forslag i behandlingen av arealdelen i kommuneplanen 14. juni om fortsatt fly i lufta på Kjeller også i framtiden. Foto: AIR24

AIR24 har tatt pulsen på politikere og partier som hadde stands under Byfesten 17. juni, dagen før Flydagen på Kjeller, og få dager etter at det ble flertall i behandlingen av arealdelen i kommuneplanen i punkt 5 om fortsatt fly i lufta på Kjeller. 

Politikere fra alle partiene i Lillestrøm som hadde stands under Byfesten er intervjuet av AIR24, foreløpig med unntak av Lillestrøm Ap. Illustrasjon: AIR24

Politikere som er intervjuet representerer partiene MDG, SV, FrP, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Folkets Røst. 

Alle politikerne har svart på spørsmål om framtiden til Kjeller flyplass og kommer avslutningsvis med en monolog om hvorfor velgerne skal stemme på nettopp sitt eget parti ved høstens valg.

Ordfører Jørgen Vik (Ap) rakk ikke å bli intervjuet mellom debatter og andre avtaler under Byfesten i Lillestrøm i juni. Her fra valgkampen i 2019. Foto: AIR24

Med et stramt program for ordfører Jørgen Vik (Ap) har han foreløpig ikke rukket å bli intervjuet. Det knytter seg stor spenning i hvilken grad Lillestrøm Ap vil ta hensyn til den nye luftfartsstrategien som ble vedtatt av Stortinget 2. mai som vil bevare og videreutvikle eksisterende infrastruktur.

Framtiden til Kjeller flyplass skaper et stort engasjement blant innbyggere både i Lillestrøm kommune og resten av landet. Store deler av flyplassen ligger innenfor NVEs 200-års flomsonekart. Foto: Flynytt/AIR24

Vedtaket om fly i lufta på Kjeller vil være bindende i de neste fire årene og førende de neste 12 årene. I et leserinnlegg i RB 3. august har Kjartan Berland i Høyre allerede varslet en mulig omkamp og opplyser at partiet vil «ta initiativ til at kommuneplanen blir tatt opp til ny vurdering tidlig i kommende kommunestyreperiode».

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var nylig i Lillestrøm for å se flomskadene etter uværet Hans. 1. mai 2020 holdt både han og Tonje Brenna taler under «drive-in»-markeringen på parkeringsplassen utenfor Expo Spektrum.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte nylig Lillestrøm kommune for å få bedre innsikt i flomskadene som følge av uværet «Hans».

Statsministeren varsler at de store ødeleggelsene på flere steder i Sør-Norge vil bety endringer i reguleringen av nye utbygginger og hvordan arealer brukes i framtiden.

Kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm ber om høringsinnspill til endringene som er vedtatt i arealdelen i kommuneplanen. Her sammen med tidligere ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) under første kommunestyremøte som nyansatt rådmann 10. mai 2017. Foto: AIR24

Kommunedirektøren har bedt om høringsinnspill til endringene som er vedtatt i arealdelen i kommuneplanen, med en høringsfrist 20. september. Det omfatter også punkt 5 (§ 5-1.1) om fly i lufta på Kjeller i framtiden.

Les eller se intervjuene med partiene som var til stede under Byfesten i Lillestrøm:

Eline Stangeland, Lillestrøm MDG
– Hva sier Lillestrøm MDG om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Ja, vi er veldig glade for at under onsdagens kommunestyremøte ble det fremmet et forslag om å sikre fly på Kjeller i kommuneplanens arealdel. Det stemte jo vi i MDG for. Vi er en garantist for å bevare levende fly i lufta på Kjeller, men også opptatt av å ta vare på arealene rundt, som dyrkbar mark og våtmark, sier Eline Stangeland i Lillestrøm MDG.

Lillestrøm MDG på Byfesten i sommer. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på MDG i høstens valg?

– MDG er opptatt av «gode, trygge lokalmiljøer, og lokale saker som for eksempel levende fly på Kjeller. En viktig lokal sak for meg som kommer fra Lillestrøm og vokst opp her.

– Det vi legger på førsteplass er barnas framtid og gjøre alt vi kan for å bremse irreversible klimaendringer og bremse naturkrisen. Det er det aller viktigste, det setter vi på førsteplass og vil vi aldri komprisse på eller forhandle bort. Det gjelder også naturen rundt flystripa på Kjeller som vi gjerne vil ta vare på, forteller Eline Stangeland.

Lillestrøm SV, Jørgen Hammer Skogan
– Hva sier Lillestrøm SV om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Det ble flertall for å si ja til fly i lufta. Når kommuneplanen skal utarbeides for Kjeller, så skal det være et fundament i det arbeidet, sier Jørgen Hammer Skogan.

– Det er dere fornøyd med?

– Vi er jo for å si ja til fly i lufta på Kjeller, og har gjort det tidligere, under forutsetning om at  matjorda som ligger der og naturen som ligger der, består. 

– Hva betyr dette vedtaket for framtiden til Kjeller flyplass?

– Det er 350 mål med matjord på Kjeller. Det er masse våtmark der. Det er ingen grunn til forskjellsbehandle den fra annen våtmark og annen matjord. Så det er vår inngang i den saken.

– Vi har i tidligere runder foreslått å omregulere disse områdene til LNF [landbruk-, natur- og friluftsområder. red. anm], bevare de og samtidig si ja til fly i lufta. Det er en pakkeløsning vi er veldig fornøyd med og er klare til å si ja til i dag. 

– Det som blir mer krevende for oss og der vi ikke har kommet helt fram i modningsprosessen som parti, hvis man kan si det sånn, er å si ja til fly i lufta uten å ha avklart om det blir byutvikling på området.

– Vi er for å ha området i stor grad sånn som det ligger i dag, egentlig, med at matjorda nær stripa består og at våtmarka bær stripa består og flyene skal få fortsette å fly i lufta. Så det var vel, hva skal man si, det var verken jubel eller skuffelse over det vedtaket.

– Vi er klare til å fortsette den prosessen, og så håper vi at framtida viser en flyplass som er aktiv og som er en del av det aktive kulturmiljøet i Lillestrøm i framtida, men uten blokkbebyggelse nær stripa, for den matjorda trenger vi også i framtida.

Ny partileder Jørgen Hammer Skogan er ordførerkandidat for Lillestrøm SV ved høstens valg. Han har nylig vært leder i Studentparlamentet ved UiO. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på SV i høstens valg?

– SV i Lillestrøm er opptatt av å ta vare på matjord, ta vare på natur. På Kjeller ligger det masse matjord, masse våtmark, som vi er opptatt å bevare i framtida. Det er også et aktivt kulturmiljø der, som jeg mener vi absolutt må bevare i framtida. 

– Vi ønsker ikke byutvikling nær stripa, for der dyrkes det mat i dag. Med dagens tørkeproblematikk, bøndene minnes om sommeren 2018. Klimaendringene kommer til å bidra til mer ekstremvær, mer tørke. Vi ser det allerede, vi trenger den matjorda vi har, og kulturmiljøet på Kjeller er også viktig å ta vare på, bemerker Jørgen Hammer Skogan.

Lillestrøm FrP, Brede Rørhus
– Hva sier Fremskrittspartiet om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Det er jo et veldig bindende vedtak. Vi har en kommuneplan nå som sier at vi skal ha flyvende fly på Kjeller. Det er en lang prosess gående med selvfølgelig avhending og alt dette i tillegg, men akkurat det med Kjeller flyplass nå er veldig bindende for kommunen, spør du meg. At vi har det i kommuneplanen, er kanskje det aller kraftigste signalet om at vi vil ha flyplassen operativ, sier Brede Rørhus.

– En operativ flyplass på Kjeller, omfatter det hele rullebanen?

– Med hele rullebanen ja. For meg er vedtaket en operativ flyplass med flygende fly i lufta. Det betyr hele rullebanen og da selvfølgelig flygende fly.

Lillestrøm FrP med den største troppen under Byfesten i Lillestrøm. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på FrP i høstens valg?

– Jeg vil at du skal vurdere å stemme på Lillestrøm Fremskrittsparti fordi vi er for deg og for at du skal ha en enklere hverdag her i Lillestrøm kommune. Vi vil fjerne eiendomsskatten, vi vil senke gebyrene, og vi vil ha mer vei, mer parkering, og rett og slett gjøre livet enklere for deg som innbygger. 

– Og så vil vi selvsagt ha Kjeller flyplass med en operativ flystripe. Dette har vi gått for, og gått for lenge, og kommer til å gå for i hele perioden. Vi ønsker fly i lufta. Vi ønsker å ta vare på den viktige historien som er på Kjeller flyplass og dette fordrer at vi skal ha aktive fly i lufta. 

Brede Rørhus fikk besøk fra Liv Gustavsen, tidligere fylkesleder i Viken FrP under Byfesten. Foto: AIR24

– Vi stemmer gladelig for å beholde Kjeller flyplass som en viktig kulturinstallasjon på linje med Fetsund Lenser, Sagelvas Venner og slike ting som det. Så ønsker du å ha fly i lufta og samtidig som du har en enklere hverdag for deg selv, så stemmer du Lillestrøm Fremskrittsparti, avslutter Brede Rørhus.

Lillestrøm Høyre, Arne Thorud
– Hva sier Høyre om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Ja, nei, da kom det opp et forslag om fly i lufta, på Kjeller. Og Kjeller-saken har jo vært gjenstand for behandling over lang tid etter at Forsvaret har bestemt seg for å trekke ut, forklarer Arne Thorud.

F-16 678 tar av på rullebane 30 med etterbrenner under Flydagen. Årets oppvisning med kampflyet F-16 kan bli en av de siste. Foto: AIR24

– Fra vår side i Høyre, så var det slik at vi behandlet hele dette området tidligere i våres. Det vi hadde som saksgrunnlag da, etter en lang prosess, følte vi var for begrenset til å ta en beslutning der og da, og det gikk på både sikkerhet, det gikk på økonomi, det gikk på hvordan man skulle gjøre det i forhold til de fredningsprosessene som Riksantikvaren har varslet. 

– Slik at vi ønsket å få det mer utdypet i lys av det å kunne utvikle Kjeller som et helhetlig byutviklingsområde som knytter forskningsmiljøet på Kjeller sammen med Lillestrøm by.

– Administrasjonen i Lillestrøm har utarbeidet planer og tre scenarier med et 30-talls boligblokker på Kjeller flyplass. Lar dette seg kombinere med fly i lufta?

– Det vet vi ikke enda da. Det vi ser er at dette er et område på 1 100 mål som ligger midt i mellom det viktige forskningsmiljøet på Kjeller, som også har vært der i en årrekke, og som   trenger en tettere forbindelse med Lillestrøm by.

Gruppeleder og ordførerkandidat for Lillestrøm Høyre med storfint besøk fra Viken Høyre under Byfesten i Lillestrøm. Foto: AIR24

– Som vi sier, Lillestrøm by trenger Kjeller forskningsmiljø og forskningsmiljøet trenger Lillestrøm by. Så en byutvikling på Kjeller-området, det er vi for. Og så skal vi se hvilken løsning vi kan få til på det, og vi har ikke tatt noe stilling til hvordan det blir i forhold til utviklingen av småflyplassen på Kjeller. Det venter vi på når de neste utredningene kommer, sier Arne Thorud.

– Regjeringen har kommet med en ny luftfartsstrategi som omfavner en bevaring av eksisterende infrastruktur. Tar dere i Høyre hensyn til dette?

– Ja, ehmm, det er jo slik at Regjeringen har fått henvendelser både fra vår kommune og fra interessenter ellers, om hvordan er det man ønsker å bidra på nasjonalt nivå, i tilfelle det skulle gå i retning av å videreføre Kjeller-miljøet med fly, levende veteranfly i lufta. 

Mens Lillestrøm Høyre glimret med sitt fravær under Flydagen i sommer, var det opptil flere politikere som fant fram til flyplassen. Fra venstre generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa, SAS-pilot, veteranflypilot og leder for KFK, Finn Terje Skyrud, partileder for Folkets Røst, Tore Berg, varaordfører i Lillestrøm, Thor Grosås (Sp), og statsråd i Kommunal- og distriktsdepartementet, Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: AIR24

– Det er vel to ganger, tror jeg, senest for bare noen måneder siden, at regjeringen meldte tilbake at de hadde ingen midler til å støtte en slik videre utvikling og at de så det som tilstrekkelig at dagens veteranflyaktivitet i lufta, i på Kjeller-miljøet, at det kunne bli videreført gjennom, skal vi si visningsrom med filmer og sånn i haller. Det må jo regjeringen stå for sin egen del.

Regjeringen har ifølge Lillestrøm Høyre ingen nasjonale midler som kan stilles til rådighet for å videreutvikle Kjeller som en lokalflyplass for Oslo-området, forteller Arne Thorud. Her fra en pressekonferanse om krigen i Ukraina. Fra venstre forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl. Foto: AIR24

– Det er en del av problematikken, årsaken til at vi blant annet nevner økonomi, som vi ønsker å få sett mer på før vi er med og tar stilling til hva som skal skje videre, fordi akkurat nå ser det ikke ut til at det er nasjonale midler som stilles til rådighet på det. Så det  må vi som lokalpolitikere forholde oss til. Vi kan ikke komme utenom at økonomi er en av de tingene som er veldig viktig for den utviklingen, enten om det blir på den ene eller andre måten.

– Kjeller er lokalflyplass for hele Akershus, som sammen med Oslo vil utgjøre over 1,4 millioner innbyggere. Vil det ha betydning for Lillestrøm Høyre?

– Ja ja, det går inn i en samlet vurdering det, det er helt klart. Så, men når det gjelder videreutviklingen, så er det jo det som er lagt fram også fra de som har veteranflyaktiviteten på Kjeller i dag, at det skal være veteranflyaktivitet framover. Og da med et begresenet antall avganger og landinger for det antallet veteranfly som man tenker seg, som jo er et, ja det er vel 40–50 talls fly, hvis jeg husker riktig, forteller Arne Thorud.

Tidligere Widerøe-kaptein og mangeårig representant for Vestfold Høyre, Erlend Larsen, har vært saksordfører for behandlingen av den nye luftfartsstrategien som ble vedtatt 2. mai. Foto: AIR24
– Erlend Larsen (H) på Stortinget sier at Oslo-området bør ha en fullgod lokalflyplass også i framtiden. Er det utakt mellom Høyre i Lillestrøm i Lillestrøm og på Stortinget?

– Ja, nå forholder vi oss til det som vi nå har behandlet i våres, som gjelder den videreutviklingen av veteranflyplass-saken som sådan. Vi har ikke håndtert det i form av en lokalflyplass, det har vi ikke. Vi får se hva saken sier når den kommer om en stund.

Lillestrøm Høyre med en flyer som inneholder «10 grunner til å stemme på Høyre i Lillestrøm». Kjeller flyplass er ikke nevnt i årets valgmateriell fra Høyre. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på Høyre i høstens valg?

– Lillestrøm kommune har nå vart i noen små år, og blitt en veldig stor kommune. Norges 9. største kommune etter sammenslåingen av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner, opplyser Arne Thorud.

– Vi har fått en kommune som snart nærmer seg 100 000 innbyggere. Et veldig stort vekstområde som jo er et privilegium for en kommune i seg selv, og så nært Oslo. Og mye skjer i kommunen vår, sånn som vi ser under Byfesten i dag. 

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) vil satse for fullt videre på Kjeller flyplass med blant annet tungt vedlikehold av redningshelikopteret AW101, ifølge et brev Kongsberg har sendt til Lillestrøm kommune. Foto: AIR24

– Vi er her fra Lillestrøm Høyre, fordi nå er det bare noen små måneder til valget til høsten. Etter over 100 år med styre fra Arbeiderpartiet, ser vi fram til et skifte. Og hvorfor skal vi ha et skifte? Jo, vi mener at det er viktig at vi nå får videre og utvikler kommunen både når det gjelder sterkere innbyggernærhet og sørger for at vi får de utviklingsmulighetene som ligger i en stor kommune kontra tre mindre kommuner.

–Vi vil videreutvikle eldreomsorgen slik at vi skal få en aktiv eldreomsorg. Vi vil sørge for at barn og unge får gode utviklingsmuligheter. For Høyre står muligheter for alle som det helt sentrale begrepet, og det er det mange innganger til. Det kan være innsats fra det offentlige, det kan være ikke minst innsats i samarbeid fra mange frivillige organisasjoner som utgjør en kjempestor ryggrad i vår hele kommune.

Samferdselsminister presenterte den nye luftfartsstrategien 27. januar etter et omfattende arbeid i Samferdselsdepartementet. Foto: AIR24

– Vi har det også sånn at vi har et flyplassområde i dag, som har beriket hele kommunen i årtier, og som nå står foran en ny framtid som følge av at Forsvaret har trukket seg ut. Og der er det mange syn, mange fakta, mange følelser naturlig. Vi i Høyre ser det som helt nødvendig å ta gode beslutninger basert på et godt grunnlag og derfor valgte vi i våres å be om helt spesifikke bestillinger til kommunen med nye utredninger før vi skulle kunne gå videre til beslutningsprosess.

– At det blir en byutvikling på Kjeller-området, det er vi veldig trygge på. Og det er ganske naturlig. Det ligger mellom forskningsmiljøet på Kjeller og Lillestrøm by. Forskningsmiljøet på Kjeller er i knivskarp internasjonal konkurranse for å tiltrekke seg de beste hodene, og kunne ha et oppvekstområde. Og da trenger de en direkte forbindelse med Kjeller utover den utviklingen som skjer i området.

Kjeller flyplass er verdens eldste flyplass med kontinuerlige flyaktiviteter siden 1912 og opphav til et av Norges mest resultatsterke innovasjonsmiljøer, med FFI, IFE, Norsar og Kjeller Innovasjon med Forskningsparken som ses til venstre i bildet. Foto: AIR24

– Det betyr at også Lillestrøm by på samme måten trenger forskningsmiljøet på Kjeller, slik som det er. Og midt imellom ligger altså Kjeller flyplassområde i dag, som vi ser fram til at skal bli en veldig god utvikling på. 

– Vi tror på en byutvikling, og vi tror på en ny byutvikling hvor vi framover da skal se på om det kan være forenlig med flyaktivitet. Men det gjenstår å se. Det handler om økonomi, handler om sikkerhet og det handler om hvordan alt skal passe sammen. Og det ser vi fram til å skulle få en god prosess på. Vi er ikke for å ta korte beslutninger på et så viktig forhold som har vart i over 100 år og som skal vare i mer enn 100 år framover, avslutter Arne Thorud.

Lillestrøm Senterparti, Anna Kristine Jahr Røine
– Hva sier Senterpartiet om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Det som skjedde var at kommunestyret behandlet arealdelen av kommuneplanen. I den forbindelse så kommer det jo en rekke forslag i forhold til disse planbestemmelsene som følger arealdelen til kommuneplanen, sier Anna Kristina Jahr Røine.

– Og i den forbindelsen ble det fremmet et forslag om at det skulle være flygende fly på Kjeller flyplass. Og det var jo svært gledelig at det forslaget med en stemmes overvekt fikk flertall. 

– Nå er ikke dette noe endelig vedtak når det gjelder Kjeller flyplass, men det vil jo vise kommuneadministrasjonen at det er en sterk vilje i kommunestyret for å ta vare på Kjeller flyplass med flygende fly.

Kjeller er Norges eldste flyplass og har siden sommeren 2018 vært testbase for elfly. Her DH60M Standard Moth 125 i møte med Pipistrel Alpha Electro LN-ELA. I bakgrunnen Tiger Moth DH82A 189 som ble bygget ved Flyfabrikken på Kjeller. Foto: AIR24

– Det er jo den store diskusjonen rundt Kjeller flyplass, hvorvidt det skal være fly i lufta eller ikke. Og i Senterpartiet har vi jo hele tida stått steinstøtt på at det skal være flygende fly i lufta på Kjeller flyplass, fra eksisterende rullebane.

– Nå har jo Riksantikvaren bebudet en fredning av deler av rullebanen, og kanskje hele rullebanen og en del av bebyggelsen. Det er jo ikke mye mer av areal som går med for å kunne ha fly i lufta, understreker Anna Kristina Jahr Røine.

– Hva betyr dette vedtaket for framtiden til Kjeller flyplass?

– Kjeller er jo en av verdens eldste flyplasser. Det er helt unikt i verdenssammenheng at vi i Lillestrøm kommune har et sånt klenodium, vil jeg kalle det. Og derfor må vi selvfølgelig ta vare på det og jeg tror at dette kan bli et kulturminne i verdensklasse. Og jeg tror det kan trekke mye folk til Lillestrøm og vi har jo allerede her i kommune flere kulturminner i verdensklasse.

Fetsund Lenser og Besøkssenteret Nordre Øyeren naturreservat. Foto: AIR24

– Vi har Fetsund Lenser, som er et anlegg som det ikke finnes maken til i hele verden. Vi har Nordre Øyeren naturreservat, som er Nord-Europas største innlandsdelta, som er meget rikt på fugl og dyreliv. Alt ligger innenfor Lillestrøm kommunes grenser, og hvis vi ser alt dette i sammenheng så har det et enormt potensiale for verdiskaping. 

Det unike anlegget til Fetsund Lenser. Foto: AIR24

– Det er mange muligheter for samarbeid og vi også et unikt forskningsmiljø på Kjeller, knyttet til de forskjellige virksomhetene der oppe hvor vi også har forskning som skjer i verdensklasse. Så vi har jo enorme muligheter. 

– Så er det noen som mener at vi må bygge en ny bydel på Kjeller flyplass. Det mener jeg blir helt feil. Senterpartiet åpner absolutt opp for at vi kan også få plass til boliger og næring. MEN, vi må først tilrettelegge for flygende fly, en historisk flypark og så kan vi se hva vi får til i tillegg, sier Anna Kristina Jahr Røine.

Lars Ness i Vickers Supermarine Spitfire Mk. XVI RW386 tar av på bane 30 under Flydagen i sommer. Foto: AIR24

– Dette er en sak som kommer tilbake til kommunestyret etter valget, men det er kjempeviktig å utfordre partiene konkret på hva de vil med Kjeller flyplass. For det er mye fagre ord, men det må være hold i dem. Det er viktig at de som nå går til valg, og er opptatt av Kjeller flyplass, stemmer på de partiene som er helt 100% sikre når det gjelder videreutvikling av området.

– Tror du at framtiden til Kjeller flyplass vil få betydning for valgresultatet i høst?

– Som sagt, det er viktig at velgerne gjennomskuer fagre ord og løfter, og ser hva partiene har gjort og stått for tidligere. Og er du genuint opptatt av å bevare flygende fly på Kjeller flyplass, så må du se hva partiene har stemt for og gjort i tidligere sammenhenger. 

Dakota Norway DC-3 under Flydagen på Kjeller i 2017 er et populært fly som ikke lengre kan operere på Kjeller flyplass hvis rullebanen forkortes. Fra venstre generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, pilot Lars Gagnum, Anniken Huitfeldt (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og leder av KFK, Finn Terje Skyrud. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på Senterpartiet i høstens valg?

– De viktigste årsakene til at innbyggerne i Lillestrøm bør stemme på Senterpartiet ved høstens kommunevalg, er følgende: Senterpartiet ønsker å ta hele kommunen i bruk. Vi vil ha tjenester nært folk, uansett om du bor i Blaker, Enebakkneset eller om du bor i Lillestrøm sentrum.

– Vi er opptatt av at kommunen ikke skal vokse for mye. Befolkningsveksten i Lillestrøm kommune har vært veldig stor de siste årene, og den må vi dempe. Det gjør vi gjennom reguleringsplaner. 

Flyaktivitetene på Kjeller har i over 110 år vært en stor inspirasjonkilde. Foto: AIR24

– Og så er vi opptatt av barn og unge. Det er viktig at unger som går på skolen og kjenner at hverdagen er vanskelig, kan få noen å gå til umiddelbart. Og da er helsesøster og skolehelsetjenesten kjempeviktig. Så der ønsker Senterpartiet å styrke denne.

– I tillegg er vi opptatt av at oppsøkende ungdomsteam, altså OUT, skal få beholde de ressursene som de har fått gjennom denne perioden. De er flinke, de er ute på gater og torg, på kvelder, og prater med ungdom som de ser står i faresonen for å skli ut på en eller annen slags måte.

Fetsund Lenser og Nordre Øyeren naturreservat kan utvikles i retning av en regionalpark, foreslår Anna Kristina Jahr Røine i Lillestrøm Senterparti. Foto: AIR24

– Og så er vi selvfølgelig opptatt av kulturminner. Kjeller flyplass må bevares med flygende fly. Det er viktig å fortsette utviklingen av Fetsund Lenser og Nordre Øyeren i retning av en regionalpark, kultur- og naturpark, hvor et fjernt mål kanskje kan være å få dette flotte området inn på UNESCOs verdensarvliste, sier Anna Kristina Jahr Røine.

Lillestrøm Venstre, Boye Bjerkholt
– Hva sier Lillestrøm Venstre om framtiden til Kjeller etter at flertallet i Lillestrøm kommunestyre 14. juni vedtok en kommuneplan med fly i lufta på Kjeller?

– Da ble det vedtatt med en stemmes overvekt at det skal være fly på Kjeller fortsatt, fra eksisterende rullebane, forklarer Boye Bjerkholt.

– Hva sier Venstre om at flertallet i Lillestrøm nå har vedtatt en kommuneplan som sikrer at det blir fly i lufta på Kjeller?

– Vi er jo i mot det. Vi mener det er en uheldig utvikling for Lillestrøm-området, at vi fortsatt skal ha en flyplass midt i byen.

– I 2015 kom Luftfartstilsynet med en kraftig advarsel til daværende Skedsmo, da du var varaordfører, mot å vedta boligutbygging på Kjeller uten en alternativ lokalflyplass?

– For det første så er ikke det kommunens ansvar, det må faktisk være nasjonale myndigheters ansvar å finne en flyplass, småflyplass for Østlandsområdet. Men det finnes alternativer som det går an å bruke. For eksempel Eggemoen.

Både Rygge (bildet) og Eggemoen ble i 2021 avskrevet som aktuelle lokalflyplasser for Oslo-området. Foto: AIR24

– Det skal ikke jeg si, det skal ikke jeg bestemme, det skal ikke kommunestyret i Lillestrøm bestemme. Men der ligger det jo en flyplass. Den ligger ikke så langt fra Oslo, og der er det kapasitet. Det er spørsmål om vilje og så er det spørsmål om statlige myndigheter må vise handlingskraft.

– Er dere i Lillestrøm Venstre interessert i en veteranflyplass på Kjeller?

– NEI, vi vil IKKE ha fly i lufta på Kjeller, FORDI det ligger midt i en by. Og det er det som er utfordringen. Det er også en utfordring for flymiljøet, fordi det gjør at det er begrensninger på antall landinger, antall ganger man kan bruke flyplassen i løpet av året.

Säve flygplats nordøst for Göteborg videreutvikles som et senter for utvikling av grønn luftfart hvor flyprodusenten Heart Aerospace planlegger nytt fabrikklokale med 500 ansatte. Foto: AIR24

Det er begrensning på nattflygning, det er masse begrensninger som ligger på Kjeller som et resultat av at Kjeller flyplass ligger i midt i en by. Det er ikke bra for flymiljøet. Det er ikke bra for byen, forteller Boye Bjerkholt.

– I Paris har CDG-flyplassen [Charles de Gaulle. red. anm.] samme avstand til Eiffeltårnet som Gardermoen til Oslo S, og midtveis der finnes Le Boruget, Frankrikes eldste flyplass. Så i Paris er det mulig?

– Jeg tenker at vi ... ehhh ... må ta beslutninger basert på våre behov og ikke hva som skjer i Paris. Paris er en helt annen by enn Lillestrøm. Det tror jeg de fleste skjønner.

Pris Air Show er en av verdens største flymesser som arrangeres annethvert år på Frankrikes eldste flyplass, Le Bourget, som ligger midt mellom Charles De Gaulle-flyplassen og Eiffeltårnet i Paris, tilsvarende som Kjeller flyplass omtrent midtveis mellom Oslo S og Gardermoen. Foto: AIR24

– Utfordringen for oss, som bor her, det er jo at det er støy knyttet til flyplassen. Det er det ene. Det andre er at det begrenser mulighetene for utvikling. Ved å legge ned flyplassen og bruke området som er der til byutvikling, så kan vi knytte Kjeller og forskningsmiljøene der sammen med byen, Lillestrøm. Vi kan få til en helt ny, grønn bydel, med boliger, næring, med grønne parker, og vi kan håndtere befolkningsvekst som kommer i vårt område uten at det går på bekostning av matjord, at det går på bekostning av friluftsliv, uten at det går på bekostning av eksisterende bebyggelse.

– Vi er et vekstområde, vi må håndtere vekst, og Kjeller er indrefileten på Romerike.

Kjeller flyplass er ifølge Boye Bjerkholt i Lillestrøm Venstre en indrefilet på Romerike. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på Venstre i høstens valg?

– Grunnen til at du skal stemme Venstre i år, det er fordi Venstre vil satse på skolen. Alt starter i skolen. Det er der vi finner løsningene på framtidens utfordringer. Klimautfordringen finner sin løsning ved at vi satser på skolen og på kunnskap, sier Boye Bjerkholt.

– Vi skal satse på næringsliv, vi skal satse på framtidens jobber. Da trenger vi en kommune som jobber på lag med næringslivet, og som tilrettelegger for at det kan skapes nye arbeidsplasser. 

Top Gun på Kjeller 26. mai 2022 ble utsolgt. Det ble en kald fornøyelse, men ble for mange en stor opplevelse i regi av Aero Filmfestival på Kjeller flyplass. Foto: Daniel Hamnes

– Vi skal ta vare på naturen og ta vare på naturmangfold. Vi skal ta tak i klimautfordringen. Vi skal gjøre det billigere og enklere å reise med buss. Buss kommer raskere fram. Toget må bli billigere, bussen også.

– Og så skal vi bygge byen Lillestrøm, og vi skal bygge tettstedene våre i Lillestrøm kommune på en måte som gjør at det blir enkelt å komme seg rundt. Man skal ha kort avstand til barnehage, barnehage nær der du bor. Kort avstand til det du trenger i hverdagen.

– Vi skal ha grønne parker. Vi vokser mye, vi trenger grønne parker og grønne lunger der hvor vi bor, og i nærheten av der vi bor. 

«Ser vi på infrastrukturen i Europa er det en stor utfordring. Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVEi EU. Foto: Eurocontrol

Og så trenger vi å håndtere befolkningsveksten på en fornuftig måte, og det gjør vi gjøre på Kjeller flyplass. Der kan vi bygge en ny grønn bydel som tilrettelegger for at vi kan håndtere befolkningsveksten på en bærekraftig måte uten at det går på bekostning av matjord, friluftsområder eller eksisterende bebyggelse. Der kan vi også skape rom for framtidens næringer som popper ut av forskningsmiljøet på Kjeller. Så det er en vinn-vinn. Stem Venstre, avslutter Boye Bjerkholt.

Folkets Røst, Tore Berg og Roy Merli
– Folkets Røst har vært aktive for Kjeller flyplass og frammet forslaget til arealdelen i kommuneplanen som ble vedtatt 14. juni. Hva skyldes interessen?

– Ja, ihvertfall har jeg lært meg å bli interessert i det, rett og slett fordi det er en så viktig dimensjon av Lillestrøm og hele regionen, eller kommunen . Så det å ikke bruke muligheten til å ta vare på den historien, det synes jeg er veldig rart, og at det i det hele tatt er en diskusjon, forteller Roy Merli.

– Jeg kan samtidig forstå litt av det, fordi jeg kom som lokalpolitiker fra Sørum kommune, som er nabokommunen, den gamle. Og da var det ikke like opplagt at Kjeller skulle bestå. Fra utsiden var det lett å tenke at, vel, flyplass midt i byen, er ikke det veldig rart? Det er ikke forenlig med den byutviklingen som en så for seg skulle komme.

Ulrik Hasle med Extra 300S på Kjeller ble i år nordisk mester i aerobatics. Kjeller flyplass har utviklet seg til å bli et nasjonalt senter for akroflygning. Foto: AIR24

– Så kom en tettere på en sak. Man lærer mer om en sak, man lærer mer om historien, og hvilke framtidsmuligheter som ligger der, og da var det like opplagt å tenke at, jamen,  kjære vene, byen kan bre om seg uavhengig av Kjeller. Flyplassen og stripa der er ikke avgjørende for at man skal få en sunn byutvikling i Lillestrøm forøvrig.

– Så for meg ble det kjempeviktig, rett og slett, å ivareta den historien. Og selvfølgelig, se på mulighetsrommet som ligger foran oss. For meg så er Kjeller blitt en viktig sak. Det var ikke det innledningsvis, men blitt viktigere og viktigere, og vi merker jo på folka på byen her og i kommunen og omlandet forøvrig, Kjeller er viktig. Alle har en mening om det og de aller fleste mener det er en historie som er verdt å ta vare på.

– Hva er bakgrunnen for forslaget til arealdelen i kommuneplanen som fikk flertall for fly i lufta på Kjeller?

– Nei, nå har vi rullert kommuneplanens arealdel. Den skal jo tas hvert 4. år, og har en 12 års horisont. Men når vi så at Kjeller ved kapittelet som heter Forsvaret var omtalt i kommuneplanen, så var det naturlig å begynne å tanke på at kan vi legge noen føringer inn i den kommunedelplanen som er beskrevet for Kjeller?

– Folkets Røst har vært pragmatiske inn i den debatten. Vi har  sagt at vi kan være med på veldig mye av vedtak som gjelder Kjeller under forutsetning av at vi sikrer flyaktivitet og at det er fly som er det bærende elementet i den saken.

Partileder Tore Berg sammen med Roy Merli, som i perioden har meldt overgang fra Lillestrøm Høyre. Foto: AIR24

– Da valgte vi å legge inn en føring, helt overordnet i den kommunedelplanen på Kjeller, og de som skal gå i gang med arbeidet der. Hvis vi setter fly som det førende premiss, så må alt annet komme som følge av det. Da fremmet vi det forslaget som ble fanget opp av Senterpartiet og de ønsket å være medforslagstiller, og da er selvfølgelig vi åpne for det. Det er kjempebra at kommunestyret, med knapt flertall, så den saken her er nok ikke avgjort for framtida. Her kommer det til å være drakamp helt til siste slutt. Men det er ihvertfall nå et knapt flertall for at vi skal bevare Kjeller med fly i lufta. 

– Uansett hvilke politiske partier du snakker med, så vil de si at flyhistorien er viktig. Man skal vise den fram og ta vare på den, men premisset om fly i lufta, det bortfaller for de langt de fleste. Så det å få på plass det, var kjempeviktig.

Sjefspilot Espen Tjetland i North American P-51D Mustang med Packard Merlin 1650-9 V12 til Biltema Airshow. Tjetland er tidligere instruktør hos Nedre Romerike Flyklubb og pilot hos Norwegian. Foto: AIR24

– Det var veldig interessant og viktig vedtak. Folkets Røst fremmet et forslag om at det i kommuneplanen så skulle all regulering på Kjeller flyområde, Kjeller-området, baseres på at en skal bevare rullebanen som ligger der nå, og at man skulle forutsette at et skal være fly i lufta, sier Tore Berg.

– Det forslaget der fikk vi 28 stemmer på, mot 27, så da fikk vi flertall til tross for at både Høyre og Arbeiderpartiet stemte mot.

– Hva betyr dette vedtaket for framtiden til Kjeller flyplass?

– Dette betyr at i de fire neste årene, så kan man ikke gjøre noe reguleringsvedtak som er i strid med det å fly i lufta. Det er ikke noe politisk vedtak som varer evig, men dette varer ihvertafll i fire år.

– Ifølge vedtaket i arealdelen er det bindende i fire år og førende for kommuneplanen i Lillestrøm over de neste 12 årene?

– Ja, det er førende, men det kan nok endres. Vi behandler denne kommuneplanen for fire år om gangen. Men la det også være sagt da, vi går for å bevare veteranflyene som skal kunne være i lufta, men Kjeller-området er så stort at det er veldig god plass til å ha god næringsutvikling og mange boliger. Så vi går for denne kombinasjonen som vi mener er viktig der ute.

– Vil boligblokker og butikker midt på Kjeller flyplass la seg kombinere med et aktivt flymiljø?

– Det lar seg så definitivt kombinere. Vi har sett skisser for hele flyplassen, hvordan man da kan passe inn rullebane på 1 000 meter, det er halvparten av dagens rullebane, for det er det veteranflyene trenger. Vi skal ha grøntarealer i alle fall. Vi kan ha sikringssoner langs rullebanen til grøntarealer, blant annet.

– Hva med forskning, innovasjon, teknologiutvikling og grønn luftfart, må det lokaliseres på en annen flyplass enn på Kjeller?

– Nei, det må det definitivt ikke. Det er god plass på Kjeller til å utvikle det forskningsmiljøet som vi er veldig for. Og vi vil prioritere næring og forskningsmiljøet på Kjeller, fremfor boliger, men vi mener også at det er plass til alle tre delene.

– I et leserinnlegg i RB 15. juni hevder Folkets Røst at Kjeller flyplass bør videreutvikles som et nasjonalt kraftsenter for luftfarten. Hvordan er det mulig?

– Ja, ja, jeg har gjort meg noen tanker, fordi den broen mellom historien og framtida, den må prøve å få på plass. Jeg synes det perspektivet har... Det er rart at det er blitt så underkommunisert. Kjeller og teknologimiljøet på Kjeller er så stort, og det er så mange kloke hoder der, og det foregår så mye teknologiutvikling, men akkurat utviklingen innenfor dette feltet, det har det ikke vært mye fokus på, sier Roy Merli.

Folkets Røst er et blokkuavhengig parti i Lillestrøm som ble stiftet i 2010. Foto: AIR24

– Når vi har den muligheten med den flystripa, og det store arealet som ligger der, så kan ikke jeg forestille meg noe bedre område for å faktisk kunne knytte sammen fly, luftfart og det som skal skje i lufta med de kloke hodene og det teknologimiljøet som finnes. Så for meg er det en åpenbar link, og det er rart for meg at det ikke har vært kommunisert sterkere tidligere.

Fuelanlegget på Kjeller flyplass inngår i fotavtrykket til Hundremetern, to 100 meter lange hangarer som utgjør arnestedet til Flybataljonene med jagevinger, speidevinger og bombefinger. Hundremetern ble bombet av Heinkel He 111 tidlig om morgenen 9. april 1940. Store deler av Småflyhavna, som opprinnelig ble kalt Den ytre flyplass, er foreslått fredet av Riksantikvaren. Foto: AIR24

 – Man leser seg opp på ting, man ser at det skjer utvikling mange steder. Alle andre steder enn på Kjeller. Da tenker jeg at vi bor midt i smørøyet av alt. Vi har tilgang til de aller klokeste hodene sannsynligvis i landet på mange områder. Vi har en eksisterende flystripe med et eksisterende flymiljø. Det å ikke slå sammen de to, det er veldig veldig merkelig.

Steinar Østby i Extra 230 LN-ACN over Småflyhavna og rullebanen på Kjeller. Rullebanen ble i 1975 utvidet til Storgata med skyveporter som åpnes ved testflygninger med F-16. Foto: AIR24

– Så da er det elfly, droner, alt som har med teknologi til det å gjøre, det mener jeg vi har tidenes mulighet til å ha fokus på. Vi tror jo at elfly er framtida. Vi skal ha autonome droner, masse spennende ideer. Og jeg kan bare fantasere om hva som kommer ut av en sånn utvikling. 

En fornøyd gjeng ved speakertårnet på tampen av sommerens flydag på Kjeller. Fra venstre speaker, direktør ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, tidligere jagerpilot og SAS-pilot, Rolf Liland, SAS-pilot og leder av KFK, Finn Terje Skyrud, veteranflypilot og arrangementsleder for Flydagen, Christian Falck og speaker og flyentusiast Tommy Steine. Foto: AIR24

– Det vi er helt sikre på, er at utviklingen kommer til å komme, og vi vet sannsynligvis ikke omfanget av det. Så vi må være premissleverandører. Vi må regulere oss dithen at vi har muligheten til sette det i sving, og ikke overlate det til alle andre. Vi må sette oss i førersetet og det er viktig.

Tore Andreassen og Anders Håkensen med formasjonsflygning med Harvard under Flydagen på Kjeller i sommer. Foto: AIR24
MONOLOG
– Hvorfor skal velgerne i Lillestrøm stemme på Folkets Røst i høstens valg?

– Folkets Røst, det har hatt en fin utvikling siden vi ble startet i 2010. Vi har i dag seks representanter i kommunestyret, og jeg sitter også i formannskapet, opplyser Tore Berg.

– Jeg tror at det som har vært veldig viktig for oss, det er at vi har satset mye på noen som vi selvsagt mener er viktige poster. Vi snakker da om lokaldemokrati, at folk rundt omkring i kommunen må få større anledning til å uttale seg før politikerne på Rådhuset treffer sine vedtak.

– Så har vi gått veldig hardt ut på eldreomsorgen. Det er mye bra i eldreomsorgen, men det også mye som bør gjøres bedre og vi står nå foran en voldsom eldrebølge som betyr at det må bevilges mer penger for å sikre alderdommen for befolkningen i kommunen.

«Med innbyggernes støtte i ryggen vil Folkets Røst fortsette å jobbe aktivt for å bevare, og drifte Kjeller flyplass. Hele 70% av Lillestrøms befolkning ønsker å beholde Kjeller med veteranfly i luften», opplyser Folkets Røst på sine nettsider. Foto: AIR24

– Så ser vi nå det er store utfordringer innen oppvekst. Vi mener at en må se spesielt på barnehagene, at de er godt bemannet så barna kan lære norsk, for de som har behov for det og ellers bli tatt vare på en god måte så de er godt forberedt til skolegangen. Det vi spesielt ser for de litt eldre barna, er at det er mobbing. Mobbekulturen har økt på år for år, og det er ikke noe godt tegn, så her må det definitivt gjøres en innsats. 

– Partiet ble jo stiftet på grunnlag av det var motstand mot å bygge så høye og tette blokker her i Lillestrøm by. Og det er vi selvfølgelig fortsatt, og vi synes jo at dette med Dovrekvartalet som vi har sett hvordan det ble, og nå Meierikvartalet, så ser vi utviklingen der. Dette er noe vi er motstandere av, for å si det helt enkelt.

Kjeller flyplass er en av de aller viktigste sakene til Folkets Røst, forteller Tore Berg. Foto: AIR24

– Vi har alltid stemt mot disse høye og tettliggende blokkene. Vi vil ha mer lys, vi vil ha mer grønt. Nå ser vi i den nye kommuneplanen, så har administrasjonen lagt seg på en mye bedre linje. De har satt maksgrenser. Nå er det ikke lov å bygge høyere enn 10 etasjer rundt Lillestrøm stasjon og maks 6 etasjer videre. Så vi har kommet et godt skritt i riktig retning. 

– Og med flyplass?

– Ja flyplassen, den har vi jo snakket om! Den synes vi er viktig. Det viser seg jo at 60-70 prosent av innbyggerne i vår kommune vil beholde Kjeller flyplass hvor det da skal være mulig å ha fly i lufta. Og Folkets Røst hadde dette som en av sine aller viktigste saker da vi gikk til valg for fire år siden og vi har det som en veldig veldig viktig sak nå også. 

– Vi synes det er en kulturhistorisk verdi som vi må ta vare på og vi kan ta vare på det uten  at det går utover andre prioriteringer, forteller Tore Berg til AIR24.

Oppdatert 
25.2.2024 22:47
 Artikler om 
Luftfart

Flere artikler om 

Luftfart

 ...

SEALLE

Abonnér på nyhetsbrev!

Les om Personvern
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.